Nemocnica AGEL Zvolen

Mesto venovalo zvolenskej nemocnici finančný dar

20. 10. 2021

Nemocnica má vďaka príspevku nové kyslíkové koncentrátory a postele.

Text a foto: Bc. Ivana Kapráliková

Vďaka ústretovosti mesta Zvolen a dotácii z mestskej pokladnice mohla Nemocnica AGEL Zvolen zakúpiť kyslíkové koncentrátory a polohovateľné lôžka. Nemocnica AGEL Zvolen vďaka finančnej dotácii 8000 eur obstarala štyri kyslíkové koncentrátory a tri elektrické polohovateľné postele. Nemocnica má za sebou náročné obdobie poznačené pandémiou koronavírusu a za každú podporu, ktorá je nasmerovaná k pomoci a uzdraveniu pacienta, je mimoriadne vďačná. 

„Spojila som sa s pani riaditeľkou, ktorá sa zmienila, že nemocnica by pre pacientov potrebovala viac prístrojov zabezpečujúcich nevyhnutný kyslík. Finančnú pomoc sme teda nasmerovali sem. Teším sa, že prístroje môžu pomáhať tam, kde je to potrebné,“ uviedla zvolenská primátorka Ing. Lenka Balkovičová a dodala: „Covid-19 nás všetkých poriadne vytrápil a je zrejmé, že zďaleka nepovedal posledné slovo. Zdravie darovať nikomu nedokážeme. Môžeme sa však pokúsiť pomôcť.“ Kyslíkové koncentrátory sú zvlášť pre postcovidových pacientov veľkou pomocou, pretože u mnohých z nich dlhodobo pretrvávajú respiračné problémy. Na umelú pľúcnu ventiláciu už síce nie sú odkázaní a ani na také vysoké prietoky kyslíka, aby museli byť umiestnení na lôžku s centrálnym rozvodom kyslíka. V tomto prípade je však koncentrátor, ktorý produkuje kyslík z okolitého prostredia a nevyžaduje pripojenie na žiadny špeciálny rozvod alebo prístroj, ideálnym riešením.

Veľkou výhodou je, že prístroj je využiteľný aj mimo pandémie covid-19 u pacientov s rôznymi respiračnými ochoreniami. „Čo sa týka lôžok, sú vítaným príspevkom k obmene lôžkového fondu nemocnice. Spoločnosť AGEL každoročne investuje finančné prostriedky do výmeny lôžok, stále sa nám však ešte nepodarilo vymeniť všetky lôžka a matrace. Kvalitné lôžko a kvalitný matrac sú veľmi dôležitým aspektom pri hospitalizačnej liečbe, preto sme vďační za každú pomoc a zvýšenie komfortu našich pacientov. V mene našich pacientov a zamestnancov ďakujem mestu Zvolen za pomoc,“ povedala riaditeľka zvolenskej nemocnice Ing. Ľudmila Veselá.