Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Zlatomoravecká nemocnica vynovila chirurgickú ambulanciu

11. 5. 2022

Renovácia, moderný dizajn nábytku a vybavenia poteší pacientov aj zdravotníkov a navodí rodinnú atmosféru.

Text: Mgr. Ivana Popluhárová / Foto: Andrea Homolová

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce neustále zvyšuje komfort svojim pacientom, čím zabezpečuje zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Novinkou je zrekonštruovaná chirurgická ambulancia, ktorá poteší nielen pacientov, ale aj zdravotníkov. „Trvalo takmer mesiac usilovnej práce, kým sme zrevitalizovali priestory chirurgickej ambulancie a jej pridružených miestností. V ambulancii bola vymenená elektroinštalácia, PCV krytina, dodaný nový nábytok, zariadenie a svietidlá,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova zdravotnej techniky, germicídnych žiaričov a sanity, tiež bola zrealizovaná maľovka stien, náter okien a dverí. „Okrem ambulancie bola PCV krytina a maľovka stien obnovená aj v čakárni, sádrovni a v toaletách. Celková renovácia a moderný dizajn nábytku a vybavenia tak u zamestnancov, ako aj pacientov, navodzuje príjemnú a rodinnú atmosféru,“ uviedla riaditeľka s tým, že celková investícia revitalizácie je takmer 11 tisíc eur.