Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

O poradňu chronických rán a stómií je záujem

20. 2. 2021

Za rok činnosti poradňa v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce vyšetrila takmer dve stovky pacientov.

Text: Mgr. Martina Pavliková

Rok činnosti a veľký záujem zo strany pacientov aj rodinných príslušníkov. To je bilancia ročnej prevádzky poradne chronických rán a stómií v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Zriadenie poradne bolo reakciou vedenia nemocnice na dopyt verejnosti po tejto službe a prispelo k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „K rozhodnutiu otvoriť poradňu chronických rán a rozšíriť tak škálu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sme pristúpili hlavne pre zvýšený záujem pacientov o tento druh služby v našom regióne. Do úvahy sme vzali aj našu snahu byť k pacientovi bližšie. Chorí pacienti u nás dostávajú neoceniteľné rady, ktoré poskytujú naši skúsení odborníci,“ uviedol predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce Mgr. Miroslav Jaška, MPH. 

Poradňa chronických rán a stómií sa zaoberá problematikou preležanín, diabetických defektov, vredov predkolenia, ťažko liečiteľných operačných rán a iných dlhodobo sa nehojacich defektov, ako aj stómií. Je zazmluvnená všetkými tromi zdravotnými poisťovňami a funguje v rámci chirurgickej ambulancie zlatomoraveckej nemocnice s využitím moderných metód liečby. Hoci poradňa funguje zatiaľ len dva dni v týždni v popoludňajších hodinách, za rok svojej prevádzky vyšetrili takmer dve stovky pacientov. „V pravidelnom sledovaní máme stovku pacientov, väčšinu z nich tvoria muži, poskytujeme starostlivosť viacerým stomikom (ide o pacientov s dočasným alebo trvalým vývodom). Najčastejší vek našich pacientiek je okolo 60 rokov, u mužov je to o päť rokov viac,“ hovorí primár chirurgického oddelenia MUDr. Jozef Hanzel.