Nemocnica AGEL Skalica

Všetko rýchlejšie. V Skalici už využívajú modernizované laboratóriá

5. 5. 2023

Lekári a pacienti dostanú výsledky vzoriek oveľa skôr

Fakultná nemocnica AGEL Skalica sa kvalitou výrazne posunula v oblasti laboratórnych vyšetrení. Po rekonštrukcii sa mikrobiológia presťahovala do vynoveného pavilónu laboratórií a zefektívnili sa aj mikrobiologické činnosti. Výsledný efekt pre pacienta aj lekára je jednoznačný – rozbory vzoriek a ich výsledky sú dostupné rýchlejšie. Laboratóriá skalickej nemocnice ročne realizujú približne 2 110 000 rozborov vzoriek. Od 1. februára rozšírili škálu svojich činností aj o bakteriologické vyšetrenia. Na oddelení klinickej mikrobiológie (OKM) sa vyšetrujú rôzne biologické vzorky ako krv, moč či výtery, v ktorých sa rôznymi metódami identifikujú pôvodcovia infekčných ochorení.

„Znamená to, že ambulantní lekári zo širokého okolia, predovšetkým zo skalického a senického regiónu majú možnosť využiť služby lokálneho laboratória. Výsledky rozborov sú k dispozícii väčšinou do 24 – 48 hodín v závislosti od druhu vyšetrenia, nálezu a následných doplnkových testov potrebných na identifikáciu patogéna, ako aj stanovenie účinnosti antibiotických látok,“ približuje RNDr. Silvia Daviničová, vedúci laboratórny diagnostik oddelenia klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.

„Rekonštrukcia priestorov bývalého onkologického stacionára si vyžiadala investíciu 48-tisíc eur a bola realizovaná koncom roka 2022. Po úpravách sú tak v pavilóne R sústredené všetky nemocničné laboratóriá. Okrem oddelenia klinickej mikrobiológie aj oddelenie klinickej biochémie a hematológie, čo je prínos nielen pre pacientov, ale aj zamestnancov,“ hovorí MUDr. Daniel Vidovič, MPH, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť skalickej nemocnice. „Zároveň sa obnovil úsek bakteriologických vyšetrení, čím sa zvýši dostupnosť týchto vyšetrení pre lekárov a pacientov v našom regióne,“ uzavrel Daniel Vidovič.

✒  MGR. JARMILA ŠEVČÍKOVÁ