Nemocnica AGEL Skalica

Skalická nemocnica zaviedla elektronické objednanie liekov

20. 10. 2022

Výhodou elektronického objednávania je, že pacient získa lieky na chronické ochorenia bez nutnosti opakovanej návštevy nemocnice.

Text a foto: Mgr. Martina Plášková

Skalická nemocnica prišla s novinkou pre pacientov troch svojich ambulancií. Od záveru septembra môžu lekári ambulancie vnútorného lekárstva, neurologickej a ortopedickej ambulancie predpísať svojim dlhodobo liečeným pacientom chronické lieky cez e-recept. Podmienkou objednania takéhoto e-receptu je, že pacient bol minimálne jedenkrát vyšetrený na danej ambulancii a na základe vyšetrenia u špecialistu skalickej nemocnice mu bol požadovaný liek aj predpísaný. „Požiadavku na získanie liekov bez nutnosti návštevy ambulancie pre dlhodobo liečených pacientov sme prioritne riešili na ambulancii vnútorného lekárstva, ortopedickej a neurologickej ambulancii preto, že práve tu pociťujeme najväčší nápor pacientov.

Elektronické objednávanie je pri aktuálnej požiadavke na vyšetrenia nemocnice najrýchlejšia cesta pacientov, ako sa dostať k chronickým liekom,“ uviedol námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Daniel Vidovič, MPH a doplnil: „Uvedeným spôsobom je možné získať lieky napríklad na liečbu vysokého tlaku, na „riedenie krvi“, prípadne iné lieky viazané na predpis odborného lekára. Samozrejme, len pre pacientov, ktorí už sú na liečbu nastavení, čo znamená, že v minulosti absolvovali vyšetrenie s následným predpisom požadovaného lieku.“ Výhodou elektronického objednávania je, že pacient získa lieky na chronické ochorenia bez nutnosti opakovanej návštevy nemocnice.

Na spracovanie požiadavky na chronický liek majú lekári 10 pracovných dní. Formulár umožňuje týmto spôsobom objednať pacientovi naraz viac liekov. Pacient získa informáciu o dostupnosti lieku v lekárni mailom alebo prostredníctvom aplikácie príslušnej zdravotnej poisťovne. Lieky si môžu pacienti vyzdvihnúť v Lekárni AGEL Skalica alebo v ktorejkoľvek inej verejnej lekárni. Tento systém nemá nahrádzať doterajšie predpisovanie liekov u všeobecných lekárov. „Elektronizácia zdravotníctva je aktuálny a veľmi žiadaný trend. Ide o elimináciu návštev pacientov v nemocnici, automatizáciu a tiež zrýchlenie celého procesu, ktorý je prínosom tak pre pacienta, ako aj pre lekára,“ vysvetlil MUDr. Vidovič s tým, že systém má vnútornú viacstupňovú kontrolu. Administrátor internetovej stránky nemocnice sprístupnil na webovom sídle nemocnice v sekcii pacienti a návštevy elektronický objednávací formulár: https://nemocnicaskalica.agel.sk/e-recept