Nemocnica AGEL Krompachy

Nemocnica v Krompachoch má nový digitálny röntgen

20. 2. 2021

Vďaka automatizácii výraze skracuje vyšetrenie pacienta.

Text: Mgr. Ivana Popluhárová / Foto: Siemens

Nový moderný digitálny röntgenový systém pribudol do Nemocnice AGEL Krompachy. Táto novinka je prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál nemocnice. Röntgenový systém Siemens Healthineers Multix Fusion Max pokrýva všetky potreby moderného rádiodiagnostického oddelenia, štandardizuje pracovné postupy a výsledky, aby sa dosiahla trvalo vysoká kvalita snímok všetkých pacientov, a to pri najnižšej možnej dávke žiarenia. „Výmenou tohto RTG prístroja sme v nemocnici zavŕšili proces obnovy a digitalizácie röntgenových pracovísk. Všetky röntgenové prístroje, vrátane CT sú obnovené, plne digitalizované, s výrazným znížením dávky röntgenového žiarenia, čo je hlavným prínosom pre pacienta,“ uviedol MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ nemocnice.

Tento RTG systém zároveň skracuje vyšetrenie vďaka automatizácii a synchronizácii jednotlivých pohybov RTG žiariča voči pacientskemu stolu a vertigrafu pri snímkovaní pacientov v stoji. Digitálne spracovanie snímok je zabezpečené vysokovýkonným obrazovým počítačom a ponúka aj ochranu v oblasti Cyber Security vo forme zakódovania pacientských údajov a uchovania po dobu 90 dní. Snímkovanie je možné prednastaviť pomocou zvolenia expozície a je možné aj následne upraviť získanú snímku pre lepšiu diagnostiku. Špeciálny softvér odstraňuje vizuálne šumy a poskytuje optimálny výsledok zobrazenia pre medicínskych špecialistov aj pri snímkovaní bez rozptylovej mriežky.

Zariadenie je dokonca vybavené softvérom Ortho Fusion pre tzv. „automatické zošívanie/spájanie“ obrazu celej chrbtice alebo dolných končatín pomocou rýchleho a automatizovaného snímkovania pacienta. Počas snímkovania sú vyhotovené štyri snímky, ktoré sú následne spojené do jednej dlhej a spracované softvérom v počítači. Takto komplexne a ucelene spracované snímky sú nakoniec odoslané na úložisko dát. „Ambíciou našej spoločnosti je prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne a digitálny röntgenový systém Multix Fusion Max predstavuje aj naplnenie nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že tento inovatívny prístroj prispeje aj k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov nielen z Krompách,“ dodáva riaditeľ Siemens Healthineers Slovakia, Ing. Vladimír Šolík. Nový digitálny röntgen bol zakúpený v rámci projektu z prostriedkov EÚ pod názvom „Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy“ a stál približne 160 tisíc eur.