Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Školení zahraničních lékařů ve specializovaném výukovém centru robotické kolorektální chirurgie

4. 7. 2024

Chirurgické oddělení novojičínské nemocnice je tak již šestým rokem jedním z moderních evropských výukových center laparoskopické a robotické chirurgie.

Na ortopedickej sále Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa na jar tohto roku vykonala skutočne unikátna operácia pod vedením primára Jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Tomáša Ševčíka, MPH. Vďaka technologickej novinke sa docieli nielen presná korekcia, ale aj detailné umiestnenie implantátu v operovanom zápästí.

PRVÝ PACIENT S UNIKÁTNOU LIEČBOU

Pacient, ktorý ako prvý absolvoval nový typ operácie, utrpel pred rokom infarkt myokardu a súbežne aj zložitú zlomeninu dolného konca vretennej kosti. „Keďže jeho stav bol komplikovaný, nebola možná ani odložená operácia zápästia. Pri hojení sa postupne rozvinula zložitá deformita vretennej kosti – posun vo všetkých troch rovinách,“ uviedol primár Jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Tomáš Ševčík, MPH, ktorý priblížil, že ešte aj donedávna sa takéto stavy riešili operáciou, počas ktorej sa kosť prepílila a narovnala. Korekcia sa však robila len takpovediac od oka, a to pomocou posúdenia predoperačnej RTG snímky.

NOVÁ ÉRA PRESNOSTI

„V publikovaných štúdiách vychádzala takáto korekcia na približne 80 percent, oproti zdravému zápästiu. Rozvoj techniky a počítačových technológií nám však už aj na Slovensku umožnili nový typ výkonu, a to korekciu kostnej deformity pomocou 3D plánovania v špeciálnych grafických programoch. Samotná operácia sa vykoná už v programe, kosť sa virtuálne prereže a narovná podľa zdravého zápästia. Následne sa na kosť primodeluje naskenovaná dlaha a skrutky, ktoré sa použijú pri skutočnom výkone,“ vysvetlil ortopéd, ktorý si novú metódu pochvaľuje.

VÝHODY 3D TECHNOLÓGIE

„Spomínaným postupom vieme docieliť presnú korekciu, presné umiestnenie implantátu aj rozmery skrutiek. Na záver obdržíme od firmy 3D maketu napravenej kosti, rezaciu a vŕtaciu šablónu, ktoré si vysterilizujeme a použijeme pri operácii. Celkovo nám táto technológia pomáha skrátiť operačný výkon približne na polovicu a výrazne zlepšuje presnosť korekcie,“ dodal na záver MUDr. Tomáš Ševčík, MPH z Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny, ktorá je vďaka spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a spoločnosťou Biomedical Engeneering Košice aktuálne jediným ortopedickým pracoviskom na Slovensku, ktoré má možnosť takýto postup pri korekcii deformít využívať.

✒  MGR. DAŠA KOLLÁR ILLYOVÁ