Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Nemocnica AGEL Košice-Šaca má novú magnetickú rezonanciu

8. 3. 2021

Presun prístroja bol najväčšou logistickou akciou nemocnice za posledné desaťročia.

Text a foto: Mgr. Dáša Kollár Illyová

Ťažká technika, dva kamióny a personál v pohotovosti. Presne tak to vyzeralo počas utorka 8. decembra 2020, kedy sa v areáli Nemocnice AGEL Košice-Šaca realizovala výnimočná „operácia“. Úloha bola náročná, ale jasná – presunúť 8 tonovú magnetickú rezonanciu do priestorov Šport-artro centra. Kompetentní nenechali nič na náhodu a ešte predtým, ako sa začalo s náročným prevozom, statik skontroloval samotný nadjazd, ktorý musel udržať až 23 ton. Nový prístroj by mal začať slúžiť pacientom až po skončení príkazu poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť. 

Rušno začalo byť už krátko pred deviatou hodinou ráno, kedy sa pred areálom nemocnice objavil prvý kamión, ktorý na svojej korbe viezol až 15 tonový vozík. Tak obrovská váha bola potrebná na to, aby vydržal nápor ťažkého nákladu. Neskôr priviezol druhý, tentokrát už plne naložený kamión aj samotnú magnetickú rezonanciu a postupne sa začalo s vykladaním. Najskôr „ľahších“, dvojtonových vecí, ktoré sú súčasťou zariadenia, a približne o desiatej hodine ráno aj šesťtonového magnetu. Trvalo niekoľko hodín, kým sa dostal z kamióna dovnútra budovy, keďže sa zabezpečovali nevyhnutné podmienky a realizovali sa prípravné práce.

Najočakávanejší moment prišiel o 13:20, kedy po nadjazde prechádzal vozík s magnetom. Premiestniť tak ťažký kolos cez zárubňu si vyžadovalo doslova chirurgickú presnosť, sústredenie, súčinnosť všetkých prítomných a náhodní okoloidúci len s napätím sledovali, či sa táto náročná logistická operácia podarí. V poobedňajších hodinách, približne o 18:00 MRI prístroj za pomoci špeciálnych záťažových vozíkov „zaparkoval“ na vopred určenom mieste a v nasledujúcich dňoch sa začalo pracovať na jeho „poskladaní“ a zapojení. „Sme prvá nemocnica v kraji, ktorá má 2 MRI prístroje, pričom jeden je špeciálne na úrazy muskuloskeletárneho systému. Posúvame sa teda o stupeň dopredu. Je to pre nás najväčší vianočný darček.

V našom zdravotníckom zariadení budeme vyšetrovať pacientov po poraneniach muskuloskeletárneho aparátu modernou končatinovou magnetickou rezonanciou. Ide o jedinečný prístroj v našom regióne – umožňuje vyšetrenie pacienta aj v záťaži – v stoji, keď sa mnohé štruktúry zobrazia zreteľnejšie v porovnaní s vyšetrením v ľahu. Vyšetrenie jedného kĺbu alebo chrbtice bude trvať približne 30 minút. Denne plánujeme vyšetriť 10 pacientov,“ vyjadril sa námestník LPS pre ambulancie a vedúci lekár Športartrocentra MUDr. Maroš Varga, MHA, ktorý vzápätí vysvetlil, v čom spočíva jedinečnosť tejto novinky v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. 

„Pacient, ktorý príde do nášho Šport-artrocentra po vyšetrení lekárom – ortopédom, môže byť takmer okamžite vyšetrený aj na novom končatinovom MRI a ihneď lekár zhodnotí jeho nález. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov po športových úrazoch: rýchlou a presnou diagnostikou a následnou liečbou. V našom regióne sú čakacie lehoty na vyšetrenie pomocou MRI približne 3 mesiace. Urýchlime tak diagnostiku poranení a ponúkneme v rámci komplexnej starostlivosti aj následnú liečbu, či už operáciu alebo iné neoperačné riešenie. Rád by som sa poďakoval vedeniu Kliniky muskuloskeletárnej a športovej medicíny, vedeniu našej nemocnice, vedeniu AGEL SK i nášmu akcionárovi za významnú podporu budovania moderného centra pre pacientov s úrazmi muskuloskeletárneho systému.

Dnešným dňom sa naše pracovisko posúva na úroveň svetových pracovísk, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a liečbou pacientov po športových úrazoch. Patríme k centrám excelentnosti FIFA a táto nová modalita nám pomôže výrazne urýchliť proces diagnostiky a aj následnej liečby športovcov,“ zhodnotil na záver. Končatinové MRI 0,25T Nemocnica AGEL Košice-Šaca zakúpila z vlastných zdrojov, jeho cena predstavuje okolo 400 000 eur.

Magnetická rezonancia
Klasické MRI zariadenie, ktoré majú v Nemocnici AGEL Košice-Šaca už štvrtý rok, je MRI zariadenie celotelové a môže sa na ňom vykonávať MRI akejkoľvek časti tela, aj vyšetrenie MRI s kontrastom a aj MRI vyšetrenia v celkovej anestéze. Nový MRI prístroj, tzv. končatinové MRI, slúži na vyšetrenie pohybového aparátu – všetkých kĺbov vrátane aj chrbtice. Dokonca umožňuje aj vyšetrenie v záťaži – teda v stoji, keď sú štruktúry v kĺboch ináč zaťažované ako v ľahu. Používanie končatinového MRI výrazne skráti čakacie doby na MRI vyšetrenia po úrazoch vznikajúcich pri športe a odľahčí tak používanie pôvodného celotelového MRI prístroja pre iné diagnózy a pre potrebu iných odborov. Najväčšou výhodou bude rýchlosť diagnostiky po úraze, do 48 hodín bude možné zrealizovať aj MRI vyšetrenia poškodenej časti pacienta – športovca a upresniť tak diagnózu poranenia. Tým sa zrýchli
aj celý terapeutický proces.