Nemocnica AGEL Komárno

Komárňanská nemocnica predstavila výsledok ďalšej fázy rekonštrukcie

2. 4. 2024

Pavilón E sa vďaka reinvestícii Nitrianskeho samosprávneho kraja stal energeticky úspornou budovou, ktorá šetrí náklady aj životné prostredie.

Nemocnica AGEL Komárno za účasti ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Dolinkovej v decembri predstavila výsledok ďalšej rozsiahlej investície do rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia. Pavilón E sa vďaka reinvestícii Nitrianskeho samosprávneho kraja stal energeticky úspornou budovou, ktorá šetrí náklady, životné prostredie a zlepšuje podmienky pre pacientov aj personál. V záujme zvyšovania komfortu a znižovania nákladov prešla budova pavilónu E komplexnou vonkajšou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala výmenu okien a dverí na celom objekte, zateplenie strechy a zateplenie stien s prevetrávanou fasádou.

Zateplenie pavilónu predstavuje nielen tepelný štít, ale aj ochranu nosných konštrukcií, keďže ich chráni pred poveternostnými vplyvmi a tepelnými zmenami, čím sa predlžuje životnosť stavby. „Nemocnica tak získala moderný vzhľad architektonicky zladený s interným pavilónom a budovou urgentného príjmu. Najväčším benefitom však je, že sa z nej stala energeticky úsporná budova s energetickým certifikátom,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M. Vo vynovenej budove sa nachádza oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, časť chirurgického oddelenia, chirurgická JIS aj neurologická ambulancia.

Rekonštrukcia bola financovaná z tzv. reinvestície, čo znamená, že finančné prostriedky, ktoré Nitriansky samosprávny kraj získal z nájmu spoločnosti AGEL, vrátil späť do zveľadenia svojho vlastného majetku, ktorým je aj táto budova. „Oceňujem, že týmto efektívnym krokom sa Nitrianskemu samosprávnemu kraju a komárňanskej nemocnici úspešne darí zvyšovať komfort pre pacientov a personál. A nielen to. Nemocnica sa stáva atraktívnejšou aj z pohľadu zamestnávateľa, čo je predpoklad dostatočného personálneho vybavenia, a tým pádom aj lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti, ktorých je približne 110-tisíc,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková. Obnovou tejto budovy sa spolupráca rozhodne nekončí. Obe strany majú záujem pokračovať v ďalšom zveľaďovaní komárňanskej nemocnice.

✒ MGR. JARMILA ŠEVČÍKOVÁ  ARCHÍV NEMOCNICE