Nemocnica AGEL Komárno

V Nemocnici AGEL Komárno otvorili nový urgentný príjem 3. tisícročia

27. 7. 2022

Projekt spolufinancovala Európska únia a spĺňa najprísnejšie kritéria modernej medicíny.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Eduard Genserek

Dvadsiaty tretí jún znamenal zásadnú zmenu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnica AGEL Komárno v tento deň slávnostne otvorila nový urgentný príjem. Výnimočný projekt z pohľadu architektonického aj technologického v celkovej hodnote takmer 11,2 miliónov eur spĺňa najprísnejšie kritériá európskej úrovne v poskytovaní urgentnej medicíny. Nemocnica na tento projekt získala z eurofondov 9,2 miliónov eur, z toho 10 percenty sa na spolufinancovaní projektu podieľala samotná nemocnica. Cieľom projektu bolo zásadným spôsobom zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti komárňanskej nemocnice, rozšíriť rozsah poskytovaných služieb verejnosti a najmä robiť medicínu tretieho tisícročia.

Celá stavba sa realizovala za plného chodu nemocnice pri čiastočných obmedzeniach pre pacientov aj návštevníkov. Výstavba nového urgentného príjmu odštartovala 8. júla 2020. Do jej výstavby zasiahla aj pandémia covid-19. Vďaka vynikajúcej spolupráci a pochopeniu všetkých zúčastnených sa však projekt predĺžil minimálne. Projektantom stavby bol Ing. arch. Ladislav Vikartovský. Realizácie stavby sa ujala spoločnosť MENERT Šaľa. Výnimočným v tomto projekte bola výzva umiestniť novú budovu urgentného príjmu medzi dve existujúce časti nemocnice. „Tým sme dosiahli jedinečné prepojenie dvoch samostatne stojacich budov, takže pacient, ktorý do nemocnice príde sám, alebo bude dovezený záchrannou službou, prejde „suchou nohou“ v rámci troch budov.

Samozrejmosťou pri takomto projekte je najmodernejšia zdravotnícka technika a zariadenie, moderné informačné a komunikačné technológie vrátane vybavenia vysokorýchlostným pripojením a softvérom. Verím, že už na prvý pohľad bude všetkým jasné, že od dnes robíme v komárňanskej nemocnici urgentnú medicínu na úplne inej úrovni a že to bude znamenať viac zachránených životov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška. Nový urgentný príjem má 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.

Dôležitou podmienkou, aby samotná stavba mohla začať, bola prekládka vnútorných (areálových) inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa pod budúcou navrhovanou budovou. Najdôležitejšie pre bezproblémový chod nemocnice a predovšetkým pre pacientov bolo vybudovať aj náhradné rozvody stlačeného vzduchu, kyslíka a záložného prúdu nízkeho napätia zásobujúce oddelenie ARO a súčasných operačných sál.

„Veľmi rád by som poďakoval predovšetkým pacientom a všetkým zamestnancom za trpezlivosť, pochopenie a ohľaduplné správanie sa v súvislosti s výstavbou urgentného príjmu.  Verím, že výsledok ich všetkých presvedčí, že sme zrealizovali jeden skvelý projekt, ktorý pomôže nám všetkým,“ doplnil riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Nemocnica AGEL Komárno má skvelú spoluprácu aj so záchranármi zo spoločnosti ZAMED, čo je dôležitým predpokladom, aby dosahovala skvelé úspechy pri záchrane životov. Od začiatku roku 2022 poskytli na urgentnom príjme pomoc takmer 6 000 pacientom.

NEMOCNICA AGEL KOMÁRNO MÁ URGENTNÝ PRÍJEM, KTORÝ SPĹŇA NAJPRÍSNEJŠIE KRITÉRIÁ EURÓPSKEJ ÚROVNE V POSKYTOVANÍ URGENTNEJ MEDICÍNY.

Hlavné prínosy nového urgentného príjmu:

– centralizácia urgentných príjmov jednotlivých oddelení

– pacient príde, resp. ho dovezie záchranná služba na jeden spoločný urgentný príjem

– prepojenie troch samostatných budov (chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent, interný pavilón)

– rozdelenie urgentu na verejnú a neverejnú časť

– okamžitý bezpečný prevoz pacientov v rámci neverejnej časti na operačné sály