Nemocnica AGEL Komárno

Komárňanská nemocnica sa môže pochváliť zrenovovanou onkológiou aj onkostacionárom

13. 5. 2022

Nemocnica buduje aj magnetickú rezonanciu, ktorá v regióne s vyše sto tisíc obyvateľmi chýba.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Mgr. Ivana Popluhárová

Nemocnica AGEL Komárno pokračovala vo svojich rozvojových aktivitách aj napriek pandémii koronavírusu. Výsledkom tejto snahy a nasadenia všetkých zainteresovaných je zrenovované Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie. Podarilo sa to bez obmedzenia činnosti pre onkologických pacientov, ktorých podľa predpokladov odborníkov bude po ústupe pandémie výrazne pribúdať. Nemocnica má aj úplne nový onkologický denný stacionár pre pacientov, ktorí prichádzajú na chemoterapiu a je rozšírený o ďalších 6 lôžok. Treťou novinkou je, že nemocnica začala s realizáciou pracoviska magnetickej rezonancie, ktoré v spádovej oblasti vyše 100 000 obyvateľov doposiaľ chýba.

Renovácia priestorov oddelenia klinickej a radiačnej onkológie sa začala v júli 2021. Celé oddelenie a ambulancie boli presťahované do provizórnych priestorov pavilónu tak, aby rekonštrukčné práce čo najmenej pocítili pacienti. Pandémia koronavírusu práce viackrát spomalila, keďže covid-19 zasiahol aj zhotoviteľov. Termín ukončenia renovácie sa preto mierne predĺžil. Celkové investície, ktoré si rekonštrukcia oddelenia vyžiadala, predstavujú 260 tisíc eur a boli hradené z vlastných zdrojov nemocnice, 5 lôžok zabezpečila Nadácia EPH v hodnote 15 tisíc eur. Na prvom poschodí oddelenia boli obnovené všetky izby, súčasťou prác bola aj výmena okien, podláh a sanity.

Do izieb bolo zakúpených 24 nových moderných, plne elektrických nemocničných lôžok. Pobyt v týchto izbách spríjemní aj nový nábytok, každá z izieb bude vybavená televízorom. Na onkológii pribudol aj úplne nový denný onkostacionár s 12 elektrickými kreslami pre podávanie chemoterapie. Je vybavený novým nábytkom, priestory poskytnú maximálny komfort pre liečbu pacientov. Počas podávania chemoterapie budú môcť sledovať televíziu. Poslednou časťou rekonštrukcie bolo vybudovanie 4 nových ambulancií radiačnej onkológie a ambulancie klinickej onkológie na prízemí budovy. Aj v týchto priestoroch boli vymenené okná, podlahy a sanita, zakúpený bol nový nábytok.

„Za minulý rok sme na našom oddelení vyšetrili takmer 8600 pacientov, 625 onkologických pacientov absolvovalo liečbu lineárnym urýchľovačom, ďalších takmer 400 bolo liečených v rámci podávania chemoterapie,“ uviedol primár Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie MUDr. Pavel Demeter, MBA, s tým, že uvedená rekonštrukcia je zavŕšením II. etapy budovania onkocentra v Komárne. „Po vynovenom oddelení už máme ďalšie plány na rozvoj diagnostiky a využitie budúcej magnetickej rezonancie pri liečbe pacientov v rámci plánovanej rádioterapie,“ doplnil. Nemocnica chystá aj ďalšiu novinku, ktorá výrazne prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v celom regióne. Súčasne s otvorením renovovaných priestorov onkológie bol položený základný kameň budúcej magnetickej rezonancie.

Prístroj bude umiestnený v tesnej blízkosti urgentného príjmu. Investícia v hodnote nad 1,5 milióna eur bude financovaná zo zdrojov komárňanskej nemocnice. „Napriek pandémii koronavírusu sme pokračovali po celý čas s našimi rozvojovými aktivitami v nemocnici s plným nasadením a po celý čas sme nezastavili pre pacientov s onkologickými diagnózami výkony akútnej medicíny, ako aj vyšetrení. Je podľa nás dôležité, aby onkologickí pacienti boli liečení včas, v reálnom čase a podľa potreby. Magnetická rezonancia, ktorú chystáme, bude nielen jediná pre vyše sto tisíc obyvateľov spádovej oblasti, ale radi by sme jej diagnostiku po ukončení nábehovej fázy postupne prepojili práve s onkologickým centrom,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška. Ako dodal, v krátkej budúcnosti očakáva uzatvorenie zmlúv so všetkými poisťovňami, ktoré budú výkony MRI preplácať.