Nemocnica AGEL Komárno

Komárňanská nemocnica má novú nemocničnú lekáreň

3. 8. 2021

Príprava cystostatík pre onkologických pacientov spĺňa najprísnejšie európske kritériá.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Mgr. Ivana Popluhárová

Nemocnica AGEL Komárno má v prevádzke úplne novú Nemocničnú lekáreň AGEL Komárno. V zrekonštruovaných priestoroch, s novým moderným vybavením a predovšetkým s najmodernejším a bezpečným spôsobom prípravy cytostatík je táto lekáreň jednou z prvých, takto komplexne vybavených nemocničných lekární na Slovensku. Verejná lekáreň pre širokú verejnosť zostáva plne v činnosti a jej pôsobisko sa nemení. Hoci farmaceuti nemocničnej lekárne sú pred zrakmi verejnosti skrytí, ich úloha v príprave liekov a liečiv pre pacientov je nenahraditeľná. Farmaceuti sú kľúčoví aj pri príprave vakcín proti koronavírusu, pri výrobe nedostatkových liekov, či v stratégii bezpečnej, účinnej a efektívnej farmakoterapie. 

„Som veľmi rád, že napriek tomu, že sme túto investíciu realizovali v období pandémie koronavírusu, podarilo sa nám odkúpiť budovu, v krátkom čase priestory zrekonštruovať a tiež vybaviť nemocničnú lekáreň moderným prístrojovým vybavením. Naši farmaceuti sú špičkoví odborníci a zaslúžia si aj špičkové vybavenie hodné tretieho tisícročia. Obzvlášť som rád, že súčasťou nových priestorov je aj Oddelenie prípravy cytostatík, kde sa budú pripravovať cytostatiká podľa najprísnejších kritérií bezpečnosti,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška. Spoločnosť AGEL investovala do novej nemocničnej lekárne vrátane kúpy budovy 600 tisíc eur. V doterajších priestoroch pôsobili komárňanskí farmaceuti 25 rokov a tie už nevyhovovali ani po stránke priestorovej, ani odbornej. 

„Nové nemocničná lekáreň je vytvorená presne podľa našich požiadaviek a v súlade s Vyhláškou na správnu lekárenskú prax. Priestory boli naprojektované tak, aby vyhovovali dnešným aj budúcim potrebám pre poskytovanie nemocničnej lekárenskej starostlivosti v Nemocnici AGEL Komárno,“ hovorí vedúca farmaceutka 14 členného tímu PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD. „V nových priestoroch budú dve nové oddelenia: Oddelenie prípravy cytostatík, kde zabezpečíme centralizovanú prípravu cytostatík a Oddelenie prípravy sterilných liekov, kde tento rok budeme pripravovať očkovacie látky a očné kvapky a v budúcnosti aj iné sterilné lieky podľa potreby. Práca v nových priestoroch bude určite inšpirujúca, ale taktiež náročná, keďže nás čakajú nové výzvy,“ dodáva PharmDr. Komjáthy.