Nemocnica AGEL Handlová

Handlovská nemocnica otvorila pracovisko cievnej chirurgie v Banskej Štiavnici

23. 6. 2022

Ambulancia je vybavená sono prístrojom, teda bude realizovať predovšetkým sonografiu cievneho systému, je však možné sa objednať aj na sono vyšetrenie brušných orgánov.

Text: Mgr. Martina Pavliková

N emocnica AGEL Handlová v rámci služieb pre svojich pacientov z okolia Banskej Štiavnice pripravila novinku. Aby nemuseli cestovať za svojim odborným lekárom až do Handlovej, „príde“ lekár za nimi. Nemocnica totiž zriadila ambulanciu cievnej chirurgie priamo v meste. „Dlhodobo sa snažíme reflektovať potreby a žiadosti našich pacientov. Náš región je pomerne široký čo sa týka spádovej oblasti a cestovnej dostupnosti. Jeden z našich odborníkov sa zhodou okolností presťahoval do Banskej Štiavnice a zistil, že je tam veľká skupina pacientov, ktorí vyžadujú starostlivosť cievneho chirurga. Preto sme ako zmysluplný krok zrealizovali ordinačné hodiny nášho špecialistu priamo v Banskej Štiavnici. Je to súčasťou našej stratégie, aby zdravotná starostlivosť bola bližšie k pacientovi a tiež, aby sme pacientovi umožnili byť zodpovední k vlastnému zdraviu,“ hovorí o novinke riaditeľka Nemocnice AGEL Handlová Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Odborníkom, ktorý sa pacientom venuje, je MUDr. Vladimír Výrostko. Ambulancia je vybavená sono prístrojom, teda bude realizovať predovšetkým sonografiu cievneho systému, je však možné sa objednať aj na sono vyšetrenie brušných orgánov. „Ak však lekár indikuje operačný zákrok, ten bude realizovaný v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici AGEL Handlová, ktorá je na to plne vybavená,“ dodal MUDr. Výrostko.