Nemocnica AGEL Bánovce

Bánovce už používajú najmodernejšiu počítačovú tomografiu

11. 9. 2023

Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou vyšetrí vďaka novému CT až 20 pacientov denne, nové pracovisko otvorila nemocnica na mieste bývalého archívu.

Pacienti aj zdravotníci sa dočkali. Mesto Bánovce nad Bebravou má vďaka najnovšiemu CT prístroju väčšiu dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Jedno z najmodernejších a najpokrokovejších CT slávnostne odovzdali do prevádzky za účasti vedenia spoločnosti AGEL aj primátora mesta. CT má kapacitu 17 – 20 vyšetrení denne. Zakúpenie prístroja v celkovej hodnote 503 tisíc EUR financovala spoločnosť AGEL. Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou sa snažila o vytvorenie pracoviska CT niekoľko rokov. „Som veľmi rada, že sme CT priniesli aj pacientom sem, do Bánoviec, kde doposiaľ pracovisko CT chýbalo. Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou, CT máme odskúšané v skúšobnej prevádzke, všetko perfektne funguje aj z pohľadu našich odborníkov, aj z pohľadu manažmentu pacienta,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce PhDr. MUDr. Mina Bobocká, MBA, MPH.

Doposiaľ museli pacienti na CT vyšetrenia dochádzať do okolitých okresov, v prípade hospitalizovaných či imobilných pacientov situáciu ešte komplikovala nutnosť prevozu. „Teší ma, že sa nám v rámci nemocnice podarilo vytvoriť podmienky na vznik moderného pracoviska, ktoré prinesie do regiónu kvalitnú diagnostickú zobrazovaciu techniku a skráti čakacie doby na CT vyšetrenie,“ dodala riaditeľka nemocnice. CT pracovisko sa nachádza v priestoroch bývalého archívu na prízemí nemocnice. Počítačová tomografia je vyšetrovacia metóda, ktorá využíva röntgenové žiarenie na detailné zobrazenie jednotlivých vrstiev orgánov a častí tela, vďaka čomu je možné ich detailne posúdiť. Okrem diagnostických vyšetrení, z ktorých možno spomenúť CT v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, muskuloskeletálneho systému, angiografie, kolonografie, enteroklýzy a HRCT pľúc, sa na pracovisku budú aplikovať aj liečebné metódy, napríklad periradikulárna terapia či ozónoterapia.

✒ MGR. MARTINA PAVLÍKOVÁ  ARCHIV AGEL