Lékárna AGEL

Supermoderní robot nově třídí léky pro nemocnice Skupiny AGEL

26. 3. 2024

Jako jediný svého druhu na Moravě usnadňuje robotický sklad léčiv pracovníkům v ústavní lékárně v Ostravě-Vítkovicích práci a šetří jejich čas.

Aby co nejvíce zefektivnila práci svých lékárníků a farmaceutů a zároveň moder - nizovala podle nejnovějších trendů, insta - lovala Lékárna AGEL do ústavní lékárny v areálu vítkovické nemocnice, jako jediné na Moravě, novinku – robotický sklad léčiv. Robot je v plném provozu od nového roku, jeho spuštění předcházelo pečlivé testování, programování a naskladnění léků. Lékomat, jak jej lidé často nazývají, je navržen tak, aby zajistil rychlý a spolehlivý automatický provoz v ústavní části lékárny. „Než jsme zprovoznili lékomat, fungoval výdej léků pro nemocnice tak, že oddělení si poslalo žádanku, lékárna léky objednala, a potom musel lékárník vzít každou krabičku do ruky, zaevidovat ji, odkódovat dle platných předpisů, a vložit do krabice. Pokud některý lék scházel, muselo se počkat, až bude k dispozici, poté léky zabalit a odeslat zpět na oddělení. Tato pracná činnost díky lékomatu odpadá a lékárník se tak může věnovat další práci, která by musela počkat,“ sdělil k fungová - ní novinky Ing. Jiří Gelnar, MBA, místopředseda představenstva společnosti Repharm, která Lékárny AGEL v ČR řídí.

Robotický sklad je nastaven na uskladnění zhruba 22 tisíc krabiček léků – ty jsou hned k dispozici. Když přijde žádanka z oddělení, lékárník ji zadá do počítače lékomatu ke zpra - cování. Vše trvá pár minut. „Lékárník pouze připraví přepravku, lékomat léky vyhledá, zneplatní kódy dle legislativy, převeze do připra - vené přepravky a zahlásí lékárníkovi, že je vše hotovo k výdeji,“ upřesnil Ing. Jiří Gelnar, MBA, a dodal: „Lékárník se mezitím může věnovat třeba přípravě léků nebo jiným nutným čin - nostem, které by musel díky vychystávání léků odložit. Do jisté míry lékomat řeší i nedostatek kvalifikovaných farmaceutů na pracovním trhu, protože se kolegům výrazně uvolní dosavadní pracovní kapacita.“ Součástí robotického skladu léčiv je i jeho rozšíření o systém automatického plnění, díky kterému může robot pracovat i sám v noci bez účasti lidské síly. Proces zahrnuje skenovou kontrolu každé krabičky, naskladnění do skla - dového systému a umístění na pozici, kde léčivo pak při objednávce zase robot sám vyhledá. Případné chyby hlásí k řešení personálu.

RYCHLÁ FAKTA

Kapacita přístroje pro uskladnění je zhruba 20 až 22 tisíc krabiček (v závislosti na velikosti)

Rychlost výdeje/naskladňování je až 920 balení za hodinu, přičemž přístroj má možnost úchopu a skladování balení různých tvarů

Během jedné směny lékárny naskladní až 4 290 balení a vyskladní 3 920 balení

Robot umí načíst čárové kódy, FMD, 2D kódy a jiné

✒ ING. IVA SOKOLOVSKÁ, MGR. GABRIELA LEFENDA, PH.D.  LUKÁŠ KABOŇ