Lékárna AGEL

Křest robota Karla

28. 3. 2024

Nově třídí léky pro nemocnice Skupiny AGEL

Na lednový den, kdy se unikátní robotický sklad léčiv slavnostně prezentoval, meteorologové vyhlásili varování před ledovkou, šedé mraky visely nízko nad městem a mráz sevřel ulice. Navzdory nepříznivým podmínkám se více než padesát hostů nenechalo odradit a dorazilo do ústavní Lékárny AGEL v Ostravě-Vítkovicích, aby byli svědkem slavnostní prezentace unikátního zařízení. Mezi příchozími nechyběli zástupci zdravotnických zařízení z blízkého okolí i vzdálenějších regionů, zástupci laboratorního odvětví i distribučních společností. A novinka přitáhla rovněž pozornost médií. Všichni přijeli se společným cílem – vidět a porozumět nové technologii, která zásadně zefektivní práci lékárníků. Když hodiny odbily půl třetí, atmosféra v prodejním prostoru lékárny se naplnila zvědavostí a všichni přítomní soustředili svůj pohled na tříčlenné představenstvo společnosti Repharm MUDr. Janu Žingorovou, MBA, Ing. Jiřího Gelnara, MBA, a Ing. Kateřinu Řehulkovou.

NOVÝ PARTNER PRO VŠECHNA ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo si vzal Ing. Jiří Gelnar, MBA, který ve svém projevu popsal tříletou cestu od první myšlenky na instalaci robotického systému. „Vůbec první myšlenka na instalaci robotického systému se zrodila před zhruba třemi lety. Projekt se během doby sice několikrát upravoval, ale jeho cíle zůstaly stejné: automatizace procesů v lékárně, ušetření práce lékárníkům a farmaceutickým asistentům a urychlení vychystávání léků pro zdravotnická zařízení. Dnes mohu s hrdostí říci, že náš lékomat, jak mu říkáme, splňuje všechny tyto cíle, a dokonce nabízí mnohem víc,“ uvedl Gelnar a projevil dík všem, kteří přispěli k úspěšnému dokončení projektu. Na závěr své řeči prohlásil: „Věřím, že náš lékomat dokonale zapadne do trendu automatizace a robotizace, kterým se Skupina AGEL v posledních letech ubírá, a stane se spolehlivým partnerem nejen pro naše lékárníky, ale i pro všechna zdravotnická zařízení.“

DESETITUNOVÉ MIMINKO Dále předal Jiří Gelnar slovo předsedkyni představenstva společnosti Repharm MUDr. Janě Žingorové, MBA, která s úsměvem na tváři a humorem představila robotický sklad jako „miminko“ rodiny Lékárny AGEL. „Ráda bych vám představila našeho robota, kterému jsme dali jméno Karolko,“ řekla MUDr. Žingorová a s radostí v hlasu popisovala jeho příchod: „Narodil se nám, váží 10 tun a měří 10 metrů. Rád papá a daří se mu. Přeji mu mnoho bezporuchových let a aby byl kolegům co nejvíce nápomocný a ulevil jim od každodenní náročné práce.“ MUDr. Žingorová také pozvala hosty na exkurzi, aby si mohli robota prohlédnout zblízka.

NA VLNÁCH OTÁZEK Po oficiální prezentaci se hosté rozdělili do menších skupin, aby se zúčastnili exkurze vedené Janou Žingorovou, Jiřím Gelnarem a manažerem ICT Filipem Šlesingerem, který měl při instalaci celého systému klíčovou roli. Exkurze nabídla příležitost vidět robota v akci a poskytla jedinečný vhled do jeho funkčnosti a významu pro lékárnu. Příchozí byli plni otázek. Zajímala je nejen technická stránka robotického systému, ale třeba i jeho energetická náročnost. O to více byli překvapeni, když se dozvěděli, že energetická spotřeba systému je srovnatelná s jedním herním počítačem. Hned několik otázek přišlo během prohlídky od Ing. Kristiny Krausové, MBA, ředitelky Odboru ošetřovatelské a sociální péče společnosti AGEL. I když ze své pozice Ing. Krausová aktuálně nevidí přímý dopad nové technologie na práci sester v nemocnicích, vnímá instalaci přelomového technologického řešení jako začátek nového způsobu pohledu na celý proces nakládání s léčivy ve skupině. „Jsem přesvědčena, že obdobný robotický kolega bude v budoucnu pomáhat zdravotnickému personálu v nemocnicích s chystáním léků,“ prohlásila Ing. Kristina Krausová, MBA, s nadějí do budoucnosti.

HÁDANKY A ZAJÍMAVOSTI Vedení společnosti Repharm zpříjemnilo exkurzi různými zajímavostmi a hádankami. Jednou z nich byla otázka MUDr. Jany Žingorové, MBA, na téma údržby robota: „Jak si myslíte, že probíhá úklid celého systému? A umíte odhadnout náklady?“ Hosté byli překvapeni, když se dozvěděli, že robot má na svých ramenech speciální houby, které současně čistí prostor, kde jsou léky uskladněny. Ústavní Lékárna AGEL v Ostravě-Vítkovicích hraje klíčovou roli nejen pro místní nemocnici, ale i pro řadu dalších zdravotnických zařízení v regionu, včetně Nemocnice AGEL Český Těšín. Na slavnostním otevření bylo proto přítomno i vedení této nemocnice. Zájem předsedkyně představenstva českotěšínské nemocnice MUDr. Barbory Zbránkové a místopředsedkyně Mgr. Alice Ručkové, MBA, se zaměřil především na možnosti, jak může robotický sklad zlepšit logistiku a distribuci léčiv. „Zajímaly nás také možnosti integrace systému s existujícími procesy v naší nemocnici a konkrétní způsoby, jak robotická technologie přispívá k bezpečnějšímu vychystávání léků,“ uvedla MUDr. Zbránková. Tato diskuse ukázala, jaký význam má nový robotický sklad nejen pro jednu lékárnu, ale i pro celou síť zdravotnických zařízení naší skupiny.

NAUČIT ROBOTA KOMUNIKOVAT Podle slov manažera ICT Filipa Šlesingera vycházely dotazy většinou z praktických zkušeností specifického zaměření hostů: „Dotazy byly zaměřeny na konkrétní aspekty našeho projektu. Velmi často se týkaly kapacity ukládacích beden robota a jeho schopnosti detekovat jejich plnost. Vysvětlil jsem, že systém monitoruje 80 % naskladnění bedny a v případě potřeby upozorní na nutnost výměny.“ Na otázku, co bylo z hlediska IT při realizaci projektu největší výzvou, Filip Šlesinger odpověděl: „Nejdůležitějším úkolem bylo naučit robota komunikovat s naším skladovým systémem. Robot využívá komunikační protokol VVKS2, což je standard vyvinutý v Německu pro robotické systémy, avšak není univerzálně definovaný,“ vysvětlil Šlesinger a přirovnal tento komunikační protokol k mluvě v nářečí. „Museli jsme s kolegy ze společnosti Apatyka servis ve velmi krátkém čase zvládnout doladit všechny detaily, aby robot správně komunikoval a jeho chování bylo korektní,“ vysvětlil Šlesinger. Slavnostní zprovoznění robotického skladu se tak stalo důležitým momentem, který naznačuje směr, kterým se zdravotnictví ubírá. A nejen to. Jak uvedla MUDr. Jana Žingorová, MBA, předsedkyně představenstva společnosti Repharm: „Projekt je důkazem toho, že i nápad, který se zprvu jeví jako bláznivý, bychom se neměli bát realizovat. Ale naopak jít neústupně za svým cílem.“

✒  MGR. RADKA MILOŠEVSKÁ