AGELLAB

Odborníci z laboratoří AGELLAB umí odhalit sklony k rakovině

28. 2. 2022

Vyšetření je vhodné zejména pro zájemce, u kterých se nádorové onemocnění opakovaně vyskytlo v rodině.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv AGELLAB

Podle statistik každý třetí Čech během svého života onemocní rakovinou, která zároveň představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí u nás. V pěti až deseti procentech případů přitom vzniká nádorové onemocnění na základě vrozené dispozice. Tyto predispozice ke vzniku nádorových onemocnění lze dnes již s předstihem odhalit, a to pomocí speciálního komplexního vyšetření, které nabízejí laboratoře AGELLAB v ambulancích klinické genetiky v Praze a Novém Jičíně. „Vyšetření spočívá v analýze genů predisponujících k nádorům prsu, vaječníků, střeva, ale i řady dalších velmi vzácných nádorů nebo nádorových syndromů. Pro klinické účely analyzujeme 55 různých genů,“ popisuje MUDr. Věra Krutílková, klinický genetik laboratoří AGELLAB, s tím, že vyšetření je vhodné zejména pro zájemce, u kterých se nádorové onemocnění opakovaně vyskytlo v rodině. Absolvovat jej mohou dospělí po konzultaci s klinickým genetikem.

„Cílem vyšetření je identifikace pacientů či rodin s vrozenou dispozicí k určitým typům nádorů, ale i konkrétní specifikace onkologického rizika pro jednotlivé členy rodiny a doporučení vhodné prevence. Osoby s pozitivním výsledkem vyšetření genů jsou zařazeny do preventivního onkologického programu. U zdravých příbuzných těchto osob by mělo být zjištěno, zda nejsou nosiči stejné změny DNA. Pokud ano, jsou po genetické konzultaci také zařazeni do stejného preventivního programu,“ vysvětluje MUDr. Krutílková. Vyšetření predispozic nádorových onemocnění probíhá z malého vzorku krve, která se odebere klasicky z žíly. Cena vyšetření pro samoplátce je 27 500 korun, pokud jej ale předepíše klinický genetik, je hrazeno pojišťovnou.

„Genetické testování dědičné dispozice je indikované v případě, že v rodině existuje vysoce riziková osobní či rodinná anamnéza nádorových onemocnění a jsou v rámci rodiny splněna indikační kritéria k testování. Těmi jsou především diagnóza nádorového onemocnění v mladém věku, opakovaný výskyt stejného nádorového onemocnění nebo kombinace určitých typů nádorů,“ popisuje MUDr. Krutílková podmínky úhrady pojišťovnou. Zájemci o rezervaci termínu na vyšetření genetických predispozic nádorových onemocnění v laboratoři AGELLAB se mohou hlásit pomocí online formuláře, nebo telefonicky na čísle 602 632 736.