Kardiologické Centrum AGEL

Životy zachraňují s pomocí nejmenší srdeční pumpy na světě

4. 4. 2024

Do těla nemocného se speciální pumpa Impella zavádí punkčně přes stehenní tepnu běžnými katetrizačními technikami.

Impella je pumpa poskytující dočasnou mechanickou podporu krevního oběhu. Tento sytém je schopen nahradit funkci levé srdeční komory. Má tak mezi oběhovými podporami přesně vymezené postavení – je určen dvěma skupinám pacientů. „V obou případech jde o kriticky nemocné akutní pacienty. Jde např. o pacienty s rozsáhlým akutním infarktem myokardu s kardiogenním šokem, tedy zhrouceným krevním oběhem. Je-li takto nemocný pacient přivezen včas do katetrizační laboratoře, poskytne Impella pacientovi potřebnou stabilizaci krevního oběhu a lékaři komfort a čas ke zprůchodnění infarktové tepny.

Druhou skupinou jsou stabilní pacienti, u nichž se provádí buď komplexní, nebo vysoce riziková koronární angioplastika a u nichž by komplikace během výkonu mohla vést ke zhroucení krevního oběhu. V tomto případě jde tedy o preventivní použití,“ vyjmenoval možnosti využití Impelly MUDr. Jindřich Černý, vedoucí lékař intervenční kardiologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Impella funguje jako čerpadlo – nasaje krev v levé komoře, a pod dostatečným tlakem ji přečerpá do hlavní tepny – aorty. Je tím zajištěno dostatečné zásobení mozku a dalších orgánů krví.

Zařízení vypadá podobně jako cévka (katétr). Do těla nemocného se Impella zavádí punkčně přes stehenní tepnu běžnými katetrizačními technikami, správné umístění se děje pod rentgenovou kontrolou. Ovládání systému (nastavení potřebných parametrů) se provádí přes externí počítač. Zavedení a spuštění systému zabere přibližně 15 minut. Odstranění z těla nemocného je velmi jednoduché – v okamžiku, kdy je vlastní krevní oběh dostatečný, se zařízení prostě vytáhne, vstupní otvor ve stehenní tepně se uzavře k tomu určeným zařízením. „Obrovskou výhodou je rychlost a jednoduchost zavedení. K zavedení a spuštění stačí lékař a sestra (není zapotřebí dalších odborností jako např. anesteziolog nebo perfuzionista). Tím, že Impella nahradí rychle funkci selhávající levé komory, je ideálním systémem pro pacienty s rozsáhlým akutním infarktem myokardu, selhávající levou komorou, s počínajícím nebo probíhajícím kardiogenním šokem. To nám – lékařům umožňuje kromě rychlé stabilizace krevního oběhu možnost bezpečně ošetřit i rozsáhlejší a technicky obtížnější postižení věnčitých tepen,“ dodává MUDr. Černý.

První pacient se už tři dny po zákroku s pomocí Impelly zostavoval doma. „Šlo o 74letého pacienta, pana Petra, s rozsáhlým komplexním postižením věnčitých tepen, u něhož nebylo možné provedení operace srdce. Bylo proto nutné situaci vyřešit náročnou katetrizační procedurou s implantací (zavedením) stentů, kde v případě jakékoliv komplikace hrozilo zhroucení oběhu nemocného. Katetrizace právě díky Impelle proběhla bez komplikací, pacient byl v dobrém stavu po třech dnech propuštěn do domácího ošetření. Další režim nemocného je stejný jako u jiných kardiologických pacientů – správný životní styl a podpora optimálně  vedenou medikací,“ uzavírá MUDr. Jindřich Černý, kardiolog Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

KOMENTÁŘ

V Kardiologickém centru AGEL v Pardubicích používáme Impellu rutinně od roku 2022, každoročně zhruba u 15 pacientů. Výsledky jsou opravdu příznivé, a to jak pro užití v preventivním režimu, tak pro užití v léčbě kardiogenních šoků. S Nemocnicí AGEL Třinec- -Podlesí aktivně spolupracujeme, s vedoucím lékařem panem doktorem Černým konzultujeme navzájem některé indikace. Tato vzájemná kolegiální spolupráce je jednoznačně přínosná pro obě strany. MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D. vedoucí lékař pracoviště invazivní kardiologie, Kardiologické centrum AGEL Pardubice

Z pohledu pacienta

Pan Petr Klívar, který v únoru slaví své 75. narozeniny, si v loňském roce prošel těžkým obdobím zdravotních komplikací. Rodák z Hranic, nyní žijící v Rožnově pod Radhoštěm, se stal prvním pacientem v Moravskoslezském kraji, který podstoupil zákrok s použitím Impelly, nejmenší srdeční pumpy na světě. Bývalý elektromechanik a řidič si dnes naštěstí už bez závažných zdravotních problémů opět užívá života.

Pane Klívare, míval jste již dříve zdravotní problémy, nebo vše vypuklo až loni na jaře?

Vše začalo loňské jaro. Přestože jsem pravidelně bral léky na vysoký tlak, nikdy jsem neměl vážnější zdravotní problémy, cítil jsem se dobře, chodil jsem po horách a na výlety. Dokonce jsem ještě počátkem května zdolával rozhledny v Rychlebských horách a i 190 schodů jsem bez problémů vyšel. Ale pár dnů na to se to náhle zhoršilo. Začal jsem mít opuchliny a musel jsem být hospitalizován v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Po dalších vyšetřeních se ukázalo, že problémy mohou pocházet od srdce a původně to vypadalo, že budu potřebovat bypass. Následovala řada dalších vyšetření a hospitalizací, už na Podlesí, až jsem nakonec šel v říjnu na Impellu.

Věděl jste, že se jedná o ojedinělý výkon?

O tom jsem neměl tušení, zjistil jsem až následně, o jakou raritu se jedná. Jen jsem si říkal, že to asi nebude úplně jednoduchý zákrok, protože lékaři spolu často něco diskutovali, vždycky jich se jich z mého pohledu seběhlo hodně. Spousta lidí také přihlížela, tak mi to trošku naznačovalo, že to nebude jen tak.

A jak se Vám vede nyní?

Cítím se výborně, zvládám i zátěž. Užívám si život, pravidelně chodím na procházky a zase jezdíme s mojí paní na výlety po horách. 

✒ MGR. GABRIELA LEFENDA, PH.D.  ARCHIV NEMOCNICE