AGEL Hornická poliklinika

AGEL Hornická poliklinika otevřela novou onkologickou ambulanci

11. 7. 2022

Do ambulance se mohou pacienti objednávat na telefonním čísle 597 454 274, přičemž klient by měl mít doporučení od odesílajícího onkologa a diagnostiku na nádorové onemocnění.

Text a foto: Ing. Hana Mainušová

AGEL Hornická poliklinika nově otevřela ve svých prostorách onkologickou ambulanci, kde se o pacienty bude starat zkušená lékařka s mnohaletou praxí MUDr. Dagmar Molendová. Společně s novou sestřičkou budou k dispozici pacientům tři dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek), a to v čase od 8 do 14 hodin s půlhodinou polední pauzou od 12 hodin. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo zrealizovat otevření této nové ambulance a mohli jsme tak opět rozšířit nabídku odborných lékařů a služeb na naší poliklinice. Paní doktorka je kapacita ve svém oboru a také profesionál s lidským přístupem, čehož si velmi cením,“ těší jednatele AGEL Hornické polikliniky Bc. Josefa Grochola, MBA.

Onkologická ambulance využívá diagnostické a léčebné postupy vycházející z nejnovějších poznatků v onkologii, včetně podpůrné, symptomatické léčby a léčby bolesti. Ambulance je provázána s Komplexním onkologickým centrem Nemocnice AGEL Nový Jičín, kam mohou pacienti například dojíždět na infuzní stacionáře. „Momentálně začínáme s kontrolami onkologických pacientů v rámci jejich dispenzární péče. Výhledově pak uvažujeme o hormonální léčbě včetně formy podáním intramuskulárních a subkutánních injekcí,“ říká MUDr. Molendová. Do onkologické ambulance AGEL Hornické polikliniky se mohou pacienti objednávat na telefonním čísle 597 454 274, přičemž klient by měl mít doporučení od odesílajícího onkologa a diagnostiku na nádorové onemocnění. Zároveň by u něj aktuálně neměla probíhat léčba pomocí chemoterapií, ozařování či biologické léčby.