AGEL Hornická poliklinika

AGEL Hornická poliklinika získala moderní rentgen

16. 4. 2021

Nový přístroj výrazně zrychlil provoz, nově umožní provádět speciální ortopedická vyšetření.

Text: MgA. Michaela Čížková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová

Odborníci i pacienti AGEL Hornické polikliniky v Ostravě jsou nadšení z nového moderního rentgenového přístroje. Nové vybavení v hodnotě 2,2 miliónu korun nahradilo starý přístroj, který zde byl v provozu od roku 1993. Pořízením nového rentgenu se výrazně urychlil provoz oddělení a díky novince bude AGEL Hornická poliklinika teprve druhým zařízením ve městě, které provádí speciální ortopedická vyšetření. Pacienti se k vyšetření na rentgenu nemusí předem objednávat. 

Nový rentgenový přístroj přináší personálu i pacientům řadu výhod. Je vybaven příslušenstvím a inovacemi, které zvyšují komfort pacienta a zároveň usnadňují práci radiologickým asistentům. Pomocí tzv. ionizačních komůrek určí optimální dávku záření pro pacienta a tuto dávku automaticky zaznamená. Dále je vybaven držáky a madly pro pacienty při snímkování hrudníku. Velkou výhodou je i motorizovaný vyšetřovací stůl s nosností až 300 kilogramů. Největší zajímavostí a předností nového RTG přístroje je možnost provádět speciální ortopedická vyšetření. „Jako jedno ze dvou pracovišť v Ostravě provádíme snímky na dlouhý formát. Jedná se o speciální rentgenové vyšetření celé osy páteře – tzv. skoliotické snímky, kde je celá páteř zachycená na jeden snímek. Nový přístroj je vybaven automatizovaným PC programem, který umožňuje spojování snímků. Této techniky lze také využít k RTG vyšetření dlouhé osy dolní končetiny, tzv. ortoradiogram, kdy je celá dolní končetina zachycena na jeden snímek od kyčle až po kotník. Proto je nový RTG přístroj vybaven i speciálním pojízdným ortopedickým stojanem,“ vysvětluje vedoucí radiologická asistentka Iva Drahošanová, DiS. 

Moderní digitální technologie umožňují radiologickým asistentům zobrazit náhled provedeného snímku za pouhé tři sekundy. „Nový rentgenový přístroj je také vybaven akviziční stanicí, která umožňuje jak automatické, tak manuální digitální úpravy snímků. Lékaři si mohou sami individuálně upravit snímek dle svých potřeb, a proto jsou s novou technikou spokojeni,“ popisuje vlastnosti přístroje Iva Drahošanová, DiS. Nový přístroj si chválí také odborní lékaři ambulancí polikliniky. Například lékař plicní ambulance MUDr. Ivan Goj uvedl: „Nový rentgenový přístroj má vyšší rozlišovací schopnost než starší přístroj. Snímky jsou vysoké kvality, co do ostrosti, tak i nastaveného jasu snímku plic.“ Radiodiagnostické pracoviště AGEL Hornické polikliniky bylo digitalizováno již v roce 2012 a má k dispozici dva rentgenové přístroje. Do prosince roku 2020 pracovalo pracoviště na principu nepřímé digitalizace. Ta se svým pracovním postupem blíží klasickému filmovému provozu, využívá efektu zachycení obrazu na speciální fólii s paměťovým efektem, která je umístěna ve speciální kazetě. Tento obraz je následně díky čtečce pomocí laserového paprsku vyvolán a elektronicky zaznamenán. Nový rentgenový přístroj pracuje na principu přímé digitalizace a jde o zatím poslední krok v digitalizaci obrazových dat.

„Výhodou přímé digitalizace je snížení dávky záření na pacienta, rychlost a jednoduchost práce a snadná archivace dat. Díky digitální technologii se snižuje množství opakovaných snímků, jelikož si výsledný snímek může radiologický asistent, nebo lékař sám upravit. Nespornou výhodou je také snížení provozních nákladů pro naše oddělení. U nového přístroje odpadají náklady na kazety s fóliemi a servis s tím spojený,“ zmiňuje Iva Drahošanová a zároveň dodává, že další výhodou je možnost digitálního přenosu RTG snímků jiným lékařům nebo možnost jejich zaslání do jiných zdravotnických zařízení. 

Radiodiagnostické pracoviště AGEL Hornické polikliniky denně navštíví okolo stovky pacientů, o které se stará tým pěti radiologických asistentů. Pacienti se k vyšetření nemusí předem objednávat. Po přijetí v RTG příjmu jdou pacienti k vyšetření téměř bez čekání. To platí také u speciálních ortopedických vyšetření dlouhých snímků končetin a páteře. Provedené snímky jsou popsány lékařem – radiologem ještě tentýž den. Výsledky standardních vyšetření jsou dostupné nejpozději do druhého pracovního dne. Výsledky akutního vyšetření jsou dostupné do jedné hodiny od provedení RTG vyšetření. „Těší mne, že se nám podařilo tuto významnou investici na radiodiagnostickém oddělení zrealizovat. Celkově jsme na naší poliklinice v loňském roce proinvestovali 6,1 miliónu korun, přičemž polovina prostředků směřovala do obnovy zdravotnické techniky. Ve zvelebování prostřední polikliniky a v modernizaci přístrojového vybavení budeme i nadále pokračovat,“ sdělil na závěr ředitel AGEL Hornické polikliniky Bc. Josef Grochol, MBA.