S mladíkem

Cieľom lekára Daniela Korenka bolo a stále je pomáhať ľudom

7. 10. 2021

Podľa mladého lekára ortopedického oddelenia Nemocnice AGEL Levice ľudom v tejto ťažkej dobe chýba zdravý životný štýl a dostatok pohybu.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Ivana Popluhárová / Foto: archív Daniela Korenka

V našom mapovaní života lekárov a zdravotných sestier na začiatku ich profesijnej kariéry sme tentokrát urobili rozhovor s mladým lekárom Danielom Korenkom, ktorý od tohto roku pracuje na ortopedickom oddelení Nemocnice AGEL Levice. V rozhovore nám napríklad povedal, prečo rodák zo Spišských Vlachov sa rozhodol pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, čo mu štúdium medicíny dalo, prečo sa nakoniec rozhodol pre ortopédiu alebo čo robí vo voľnom čase.

Ako ste sa dostali k zdravotníctvu? Čím Vás prilákalo toto náročné povolanie?
Možno to bude znieť ako klišé, ale mojim cieľom bolo a stále je pomáhať ľudom, ktorí to potrebujú.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach?
Počas štúdia na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi som sa hlásil na lekárske fakulty v Košiciach, Martine a Bratislave. Napriek tomu, že ma prijali na všetky univerzity, rozhodol som sa uprednostniť Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Moju alma mater považujem za univerzitu na vysokej úrovni, a preto už v tom čase bolo moje rozhodnutie jednoznačné.

Čo Vám štúdium medicíny dalo a na čo alebo na koho rád z týchto čias spomínate?
Profesionálne mi štúdium medicíny umožnilo získať prehľad v tejto rozsiahlej oblasti. Po súkromnej stránke som získal mnoho známych, ktorí sú teraz mojimi kolegami.

Po škole ste nastúpili na chirurgii v Krompachoch, potom ste pracovali na urológii v Poprade a následne ste pôsobili 2 roky vo Vyšných Hágoch. Nakoniec ste skončili na ortopédii, ktorej sa venujete šesť rokov. Kedy ste sa rozhodli, že v medicíne pôjdete smerom k ortopédii a prečo týmto smerom?
Ortopédia ako odbor ma vždy lákal, hlavne kvôli obrovskej škále možností a veľkému potenciálu aj do budúcnosti. Po skončení medicíny na Slovensku neboli početné možnosti pracovať v tomto odbore, tak som sa rozhodol nastúpiť na oddelenie chirurgie v Krompachoch vo forme absolventskej praxe. Následne sa uvoľnilo pracovné miesto v Poprade na urológii na plný úväzok, a tak som začal pracovať v tejto oblasti. Každé rozhodnutie v živote človeka má svoju príčinu a ja na tento krok spomínam iba v dobrom, keďže som na urologickom oddelení spoznal svoju manželku. V danom čase v Poprade fungovalo urologické oddelenie v obmedzenom režime a vzhľadom na to, že je pre mňa operatíva najzaujímavejšia, po krátkej dobe som začal pracovať na oddelení hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, kde som pôsobil približne 2 roky. Následne som sa dozvedel, že na ortopédii v Poprade budú prijímať lekára na plný úväzok a oslovil som primáraMUDr. Pavla Kalinu, ktorý ma po úvodnom  pohovore prijal do práce na ortopedickom oddelení, kde som pracoval 5 rokov. Po tomto období primár Kalina prešiel pôsobiť do Nemocnice AGEL Levice s víziou otvorenia nového ortopedického oddelenia a rozvíjania ortopédie v tomto regióne. Neváhal som a po ponuke prísť do Levíc som ochotne súhlasil.

Aké boli vaše začiatky na ortopédii?
Príjemné, aj keď náročné, čo sa týka množstva práce. Skvelý šéf ochotný odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti nám mladším lekárom a široká škála operačných možností ma iba utvrdzovali v správnosti môjho rozhodnutia.

Od novembra 2020 ste na ortopédii Nemocnice AGEL Levice. Čo Vás prilákalo do nemocnice v Leviciach?
Ako som spomínal, oslovil ma primár Kalina a po predchádzajúcich skúsenostiach z Popradu som vedel, že pod jeho vedením to bude oddelenie ortopédie s vysokou odbornosťou a veľkou škálom možností.

Čím sa môže pochváliť vaše oddelenie?
V prvom rade tímom ľudí s chuťou a odhodlaním pracovať a pomáhať pacientom. Máme chuť budovať nové oddelenie a zlepšovať zdravotnú starostlivosť. Všetko nasvedčuje tomu, že Nemocnica AGEL Levice nám vychádza v ústrety vo všetkých smeroch a má záujem na tom, aby naše ortopedické oddelenie spĺňalo aktuálne svetové štandardy aj napriek tomu, že je v súčasnosti dosť ťažká doba vzhľadom na pandémiu covid-19.

Čo všetko máte na ortopedickom oddelení v Leviciach na starosti? Na čo sa špecializujete?
Prakticky všetko. Od ambulantnej činnosti, cez prácu na lôžkovej časti, až po samotnú operačnú liečbu.

Ako by ste definovali svojho typického pacienta?
Pacienti, ktorí potrebujú ortopedické vyšetrenie, väčšinou prichádzajú s bolesťami pohybového aparátu. Inokedy ide o deformity, ktoré vyžadujú korekciu. Niektorí prichádzajú s funkčným obmedzením. Na ortopedické vyšetrenie môže prísť pacient s celou škálou príznakov a ťažkostí.

Bolesť kĺbov a chrbtice trápi čím ďalej, tým viac ľudí. Kde vidíte ako ortopéd chybu?
Podľa môjho názoru ľudom v tejto ťažkej dobe chýba zdravý životný štýl a dostatok pohybu.

Čo radíte preventívne pacientom?
Určite primeraný pohyb, racionálnu výživu a zlepšenie celkového životného štýlu.

Ortopedické operácie sú fyzicky náročné. Čo robíte pro to, aby ste boli v kondícii?
Občas hrávame s kolegami tenis a chodievam behať.

V nemocniciach bolo v uplynulých mesiacoch veľa pacientov s ochorením covid-19. Ako ste toto zložité obdobie zvládali?
Bolo to dosť náročné obdobie, elektívna operatíva bola obmedzená, niekedy až pozastavená. V tejto dobe sme pomáhali na covid oddelení.

Aké sú Vaše lekárske ciele a sny?
Pomáhať druhým a získavať cenné skúsenosti a zručnosti.

Práca lekára si vyžaduje veľkú zodpovednosť a sústredenie. Iste si rád doprajete čas na relax. Ako zvyknete tráviť voľný čas?
Snažím sa tráviť čo najviac času s rodinou.