ZAJÍMAVOSTI

Zdravotnice z Komárna nabíraly zkušenosti v novojičínské nemocnici

7. 1. 2021

Pětice zdravotních sester absolvovaly stáž na specializovaných pracovištích Komplexního onkologického centra.

Text a foto: Mgr. Adam Knesl

Skupina AGEL má úspěšně za sebou úvodní výměnný pobyt slovenských zdravotníků z Nemocnice AGEL Komárno, kteří nabírali cenné zkušenosti v Komplexním onkologickém centru Nemocnice AGEL Nový Jičín. Tři dny intenzivní stáže na specializovaných pracovištích přinesly pětici zdravotních sester z jižního Slovenska řadu nových poznatků, které zužitkují na svém domovském pracovišti. Výměnný pobyt se uskutečnil v novojičínské nemocnici a během této doby poznaly zdravotní sestry z Komárna detailně práci na několika odděleních.

„Na úvod se seznámily s organizací Komplexního onkologického centra, navštívily radioterapii a poté sledovaly specializované úkony, jako například distribuci a manipulaci s cytostatiky nebo ukázku provozu lineárního urychlovače. Sestry se také obeznámily s vyšetřením karcinomu prostaty pomocí radiofarmaka AXUMIN,” popsala jen část nabitého programu Ing. Kristina Krausová, MBA, ředitelka odboru Sociální a ošetřovatelské péče skupiny AGEL. 

Přeshraniční stáž se podařilo uskutečnit v době, kdy se odborná setkání a vědecké konference odehrávaly zejména v on-line prostředí. Řadu poznatků však nelze předat dále bez osobní přítomnosti, proto se projekt uskutečnil i přes náročné období koronaviru. „Jsem velmi ráda, že se výměnný pobyt podařilo zrealizovat a věřím, že v kolegyních zanechá pozitivní vzpomínky a že zkušenosti, které jsme jim předali, budou moci využít i v dalších letech,” věří manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice AGEL Nový Jičín Mgr. Petra Czyžová. 

Stáž si pochvaluje i vedení Nemocnice AGEL Komárno. „Mělo to pro nás obrovský přínos a hodnotím výměnný pobyt maximálně pozitivně. Získání těchto zkušeností a na živo vidět celý tento náročný proces nám bude maximálním přínosem při budování našeho nového onkologického centra,” řekla za slovenskou delegaci PhDr. Jana Ondrišová, hlavní sestra Nemocnice AGEL Komárno. Výměnné pobyty mezi zaměstnanci skupiny AGEL z různých pracovišť jsou důležité nejen z hlediska předávání zkušeností a dalšího vzdělávání se ve svém oboru. „Zaměstnanci je to vnímáno také jako velký benefit, protože mohou poznávat jednotlivá zdravotnická zařízení naší skupiny,” dodává členka představenstva společnosti AGEL Ing. Miroslava Sumková. Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín je jedním ze dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou hematoonkologických onemocnění.