ZAJÍMAVOSTI

Tři studentky získaly v Jesenické nemocnici zkušenosti

4. 1. 2021

Celkem 60 žáků AGELu vypomáhá v nemocnicích po celém Moravskoslezském i Olomouckém kraji.

Text: Ing. Tomáš Želazko, MgA. Michaela Čížková / Foto: archiv Dominiky Hodesové

Prohlubující se nedostatek zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemiologickou situací trápí zdravotnická zařízení napříč celým Českem. Z těchto důvodů byli k výpomoci povoláni nejen studenti medicíny, ale i žáci čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol. Výjimkou nejsou ani žákyně AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Dominika Hodesová, Sheila Rómulo Teca a Markéta Antošová, které vyrazily z Ostravska vypomáhat do Nemocnice AGEL Jeseník. 

Dominika nejprve vypomáhala na chirurgickém oddělení, poté na gynekologicko-porodnickém oddělení, Sheila společně s Markétou pak na odděleních interního zaměření. Všechny tři žákyně vnímaly své rozhodnutí pomáhat v nemocnici jako zcela normální. „Školou mi byla nabídnuta příležitost výpomoci v Jesenické nemocnici, ani na okamžik jsem neváhala. Tuto příležitost jsme spolu se dvěma spolužačkami přijaly s radostí a také jako možnost získat nové zkušenosti, které by mohly být využity nejen ve studiu, ale také k maturitě,“ uvádí osmnáctiletá Dominika Hodesová. V Jesenické nemocnici byly zařazeny do dvanáctihodinových denních nebo nočních směn.

„Hlavní náplní naší práce je práce ošetřovatelská, tedy chystání stravy, hygiena pacientů, nebo se také staráme o psychickou pohodu pacientů. Pod dohledem všeobecných sester se dostaneme i k odborné sesterské práci jako je chystání léků, podávání a příprava injekcí nebo příprava infúzí, odběry biologického materiálu a předoperační nebo pooperační péče o pacienta,“ říká Dominika Hodesová. Podotkla, že pacienti si v této době váží více práce zdravotnického personálu. „Pacienti jsou vděční, pořád nám děkují,“ doplnila. „V nemocnici máme někdy hodně práce a špatně se to stíhá, ale máme kolem sebe úžasné sestřičky a tuto nelehkou dobu spolu zvládáme skvěle,“ sdělila Dominika. Na únavu a zátěž personálu poukazuje i devatenáctiletá Sheila, druhá z žákyň, která označuje každou pomoc jako přínosnou. 

„Po této zkušenosti máme i osobní větší respekt a úctu ke všem zdravotníkům za to, jak jsou skvělí, odvážní a pořád pracují s radostí,“ uvádí Sheila s tím, že osobním negativem výpomoci je, že jsou dál od rodiny a domů se nyní dostanou minimálně. Stejně jako ostatní lidé se také zdravotníci se mohou nakazit koronavirem. Toho se žákyně AGELu ale neobávají. Před svou osobní zkušeností, jak samy přiznávají, také patřily k těm, kteří virus nepovažovali za takovou velkou hrozbu. Na začátku pandemie si myslely, že je to trochu vyhrocené, že virus je jako chřipka. Po zkušenostech s péčí o pacienty s COVIDEM-19 však změnily názor.

„Nejtěžší je vidět pacienty, u kterých se jejich stav zhoršuje, a pak přijdete a zjistíte, že už tu není,“ vysvětluje žákyně Sheila. Dominika s Markétou i Sheila se už také těší zase zpátky do školy, chybí jim výuka a osobní setkání se spolužáky. „O tom, že žáci pomáhají dobrovolně a s láskou není pochyb. Sami se nám hlásili a my jsme jim umožnili výběr preferovaných oddělení a zdravotnických zařízení. Poté, co vláda vyhlásila pracovní povinnost pro žáky čtvrtých ročníků zdravotnických škol, škola dodala seznam žáků Moravskoslezskému kraji a další žáky vyčlenila přímo pro zdravotnická zařízení skupiny AGEL,“ sdělil ředitel školy Ing. Bc. Vladimír Janus. AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě vyslala na výpomoc celkem téměř 60 žáků, včetně budoucích laboratorních asistentů studentů VOŠ, do zdravotnických zařízení skupiny AGEL, například v Ostravě-Vítkovicích, Novém Jičíně, Šternberku či Českém Těšíně, ale i do jiných zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji.