ZAJÍMAVOSTI

Levočská nemocnica sa stala červenou COVID nemocnicou

5. 1. 2021

Nemocnice siete AGEL vyčlenili 10 percent lôžok pre pacientov s koronavírusom.

Text: Mgr. Martina Pavliková

V priebehu II. vlny pandémie koronavírusu Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo, že aj zdravotnícke zariadenia AGEL na Slovensku vyčlenia 10 percent svojej lôžkovej kapacity a budú tieto lôžka reprofilizovať pre pacientov potvrdeným koronavírusom, alebo suspektných na koronavírus. Rovnako nemocnice museli vyčleniť personál, ktorý sa o týchto pacientov postará. Nemocnica AGEL Levoča sa navyše stala červenou covid nemocnicou pre spádovú oblasť Spiš. Uvedené sa realizovalo na základe Príkazu Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. októbra 2020. Nemocnica ako subjekt hospodárskej mobilizácie musela zrealizovať viaceré organizačné opatrenia, ktoré platia po dobu trvania núdzového stavu, vyhláseného Uznesením vlády Slovenskej republiky. 

„Prvým z opatrení, ktoré sme museli zrealizovať, je vyčleniť zo svojho lôžkového fondu 35 lôžok s prívodom kyslíka pre covid suspektných alebo pozitívnych pacientov. Ďalej sme vyčlenili 4 lôžka na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie pre pacientov, u ktorých je možné predpokladať pozitivitu na koronavírus, alebo už ochorenie majú potvrdené,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice AGEL Levoča Ing. Viktor Halíř. V prípade, že sa kapacita vyčlenených lôžok naplní na 80 percent, nemocnica je povinná o tom informovať krajské operačné stredisko. „Ďalšou našou povinnosťou bolo zabezpečiť poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v špecializáciách neurológia, pediatria, psychiatria. To sa nám tiež podarilo splniť,“ uviedol riaditeľ Viktor Halíř. Nemocnica má tiež vytvorený vlastný krízový plán.