ZAJÍMAVOSTI

Praktické sestry AGELu si zvyšujú kvalifikáciu

14. 10. 2020

Vďaka spolupráci AGEL SK a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave má 24 praktických sestier diplomy.

Text: Mgr. Ivana Popluhárová / Foto: archiv Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Spoločnosť AGEL SK už štyri roky úzko spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Aj vďaka tejto spolupráci si 24 praktických sestier z nemocníc siete AGEL SK na východnom Slovensku zvýšilo prostredníctvom štúdia kvalifikáciu na všeobecnú sestru. Vzhľadom na to, že promócie sú momentálne zrušené, vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a vedenie spoločnosti AGEL SK im slávnostne odovzdalo diplomy v priestoroch nemocnice. Zmluvná spolupráca medzi skupinou AGEL SK a touto vysokou školou je veľkým prínosom. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety má na Slovensku dlhú históriu a v Košiciach má detašované pracovisko.

„Podarilo sa nám vytvoriť spoločný študijný program, ide o prvú centrálnu podporu štúdia praktických sestier skupiny AGEL SK s cieľom podpory zvyšovania si kvalifikácie a lepšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Našim prvým absolventom srdečne blahoželáme, zároveň im ďakujeme za ich trpezlivosť, nasadenie a zodpovednosť, ktoré preukázali počas štúdia. Uvedomujeme si, aké ťažké je vykonávať svoju prácu profesionálne a zároveň sa plne venovať štúdiu, za čo všetkým patrí náš veľký obdiv,“ hovorí členka predstavenstva AGEL SK Ing. Miroslava Sumková s tým, že vďaka patrí profesorovi Vladimírovi Krčmérymu, profesorovi Petrovi Jurišovi a celému pedagogickému zboru vysokej školy, že táto spolupráca mohla vzniknúť, úspešne sa rozvíja a rady zdravotníkov skupiny AGEL si vďaka tomu môžu zvýšiť kvalifikáciu. 

„Spoluprácu s touto vysokou školou si veľmi vážime a sme presvedčení, že je pre naše nemocnice veľkým prínosom, tešíme sa, že máme prvé absolventky, ktoré si svoj bakalársky titul obhájili na júnových štátniciach,“ uviedol MUDr. Ján Slávik, MBA, medicínsky riaditeľ AGEL SK, ktorý je zároveň aj riaditeľom Nemocnica AGEL Košice-Šaca. V spolupráci s vysokou školou bude AGEL SK pokračovať a bude podporovať ďalších svojich zamestnancov, ktorí sa touto formou rozhodnú si zvýšiť svoju profesnú kvalifikáciu.