ZAJÍMAVOSTI

AGEL se opět představí na veletrzích pracovních příležitostí

9. 10. 2020

Naše společnost na největších veletrzích v rámci programu představí jednotlivá zdravotnická zařízení, specializovaná centra a akreditovaná pracoviště skupiny.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv AGELu

Tradičně na podzim se uskuteční pracovní veletrhy v Česku i Slovensku, na kterých nesmí chybět zástupci personálního odboru naší skupiny. Společnost AGEL, jednotlivá zdravotnická zařízení skupiny AGEL či AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická se zúčastní několika veletrhů pracovních příležitostí, které jsou určeny primárně studentům vysokých škol, ale také studentům středních škol či zájemcům o práci v medicíně. Mezi největší veletrhy, kterých se zúčastní zástupci personálních odborů společností Skupiny AGEL, patří: „Ži a nechaj žiť“ v Martine na Slovensku (9. až 10. 10.), Veletrh pracovního uplatnění v medicíně v Hradci Králové (13. 10.), KAMPAK v Ostravě (14. 10.), Job Days v Praze (13. až 14. 11.), JobChallenge v Brně (19. 11.) a Trimed Job v Praze (25. 11.). 

„Naše skupina AGEL jako atraktivní zaměstnavatel na těchto největších veletrzích v rámci programu představí jednotlivá zdravotnická zařízení, specializovaná centra a akreditovaná pracoviště skupiny,“ řekla členka představenstva AGELu Ing. Miroslava Sumková s tím, že každý rok tyto největší personální veletrhy navštíví desítky tisíc studentů. „AGEL se těchto veletrhů zúčastňuje každoročně a studenti tak mají možnost dozvědět se, jakou roli hraje AGEL na poli českého a slovenského zdravotnictví jako poskytovatel zdravotní péče i jako perspektivní zaměstnavatel,“ doplnila Miroslava Sumková. Zástupci společnosti AGEL a zdravotnických zařízení představí studentům středních a vysokých škol stipendijní program a jeho podmínky, který AGEL nabízí a který mohou studenti v průběhu svého studia využívat.

Studenti a budoucí absolventi se mohou těšit z nově nabytých informací ohledně praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních a celkového uplatnění ve Skupině AGEL. Zájemcům budou také sděleny informace ohledně možnosti atestace či další specializační průpravy. „Studenty budeme především informovat o spektru oborů a lokalit, kde naše nemocnice působí a co jim AGEL v jejich profesní kariéře nabízí. Budeme odpovídat na jejich dotazy, které v minulosti směřovaly k režimu rezidenčních míst, dále ohledně nabídky praxí, jejich podmínek a v neposlední řadě i způsobu odměňování či nabídce benefitů,“ uvedla Miroslava Sumková. Na regionálních veletrzích práce v Česku i na Slovensku se do konce letošního roku budou prezentovat jednotlivé nemocnice skupiny AGEL.

Přítomným zájemcům bude představeno spektrum služeb a činností, které nemocnice poskytují, taktéž nabídka volných pracovních míst a benefitů. Na stáncích si budou moci zájemci například vyzkoušet techniku správně provedené hygienické dezinfekce rukou pod UV lampou. Také zástupci AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické se koncem roku již popáté představí na ostravském Veletrhu Středoškolák, Vysokoškolák. Této akce se pravidelně zúčastňují celé školní třídy, ale i žáci základních škol samostatně spolu s rodiči. Zájemci mají jedinečnou možnost dozvědět se všechny důležité informace o studiu na AGEL Střední zdravotnické škole.