ZAJÍMAVOSTI

Společně proti koronaviru

4. 5. 2020

Fota: Ing. Marcel Mikita, Rostislav Šimek

Vážení čtenáři,
číslo, které držíte v ruce, je výjimečné, stejně, jako doba, ve které vznikalo. Celý svět bojuje s důsledky bezprecedentní virové epidemie, a jinak tomu není pochopitelně ani v naší zdravotnické skupině AGEL. Zvažovali jsme, jak naložit s číslem, které již bylo téměř připravené k tisku. Nejsnazší by bylo pozastavit ho. Ale na jak dlouho? A přitom máme tolik aktuálních informací, zpráv, sdělení a poděkování, která chceme našim čtenářům předat. Proto vzniklo toto mimořádné vydání, jehož úvodní část je celá věnována našemu boji s koronavirem. Uzávěrka posledních materiálů byla v úterý 24. března, avšak řada událostí se nyní mění z minuty na minutu. Nahlížejte proto, prosím, tak na ně. Na druhou stranu jsme bez dalšího otálení chtěli prezentovat, jak naši lékaři, sestry a další zdravotnický i nezdravotnický personál s koronavirem bojují. A poděkovat jim za to. Stejně jako všem ukázněným a uznalým pacientům, kteří jim jejich práci usnadňují. Toto vydání nechť je ve své první části poklonou všem, kteří vedou v první linii boj s nepřítelem, který není vidět, ale již citelně zasáhl do životů nás všech. Přečtěte si materiály a prohlédněte fotografie, které jsou střípky do mozaiky příběhu o tomto těžkém boji. Boji, jehož výsledkem však nakonec bude návrat k životům v časech, kdy svět nesvírala virová pandemie. Děkujeme všem, díky kterým bude tento boj úspěšný.
redakční rada časopisu NÁŠ AGEL