ZAJÍMAVOSTI

Skupina AGEL otevřela vyšší odbornou školu zdravotnickou

8. 10. 2019

V září 2019 zahájilo studium na středních školách v Ostravě a Českém Těšíně, i nově zřízené Vyšší odborné škole, celkem 350 studentů.

Text: redakce / Foto: archiv AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Počátkem září se otevřely brány školy nejenom žákům střední zdravotnické školy AGEL, ale nastoupili zde také první studenti vyšší odborné zdravotnické školy AGEL. Ti mají k dispozici moderně vybavené prostory školy v Ostravě-Koblově a také speciální prostory ve Vítkovické nemocnici, neboť tříleté studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole je již těsně provázáno s praxí od samého začátku. „Po úspěšných dvou letech provozování střední zdravotnické školy jsme se rozhodli posunout vzdělávání v oblasti zdravotnictví ještě dále a nabídnout možnost studia i zájemcům o vyšší odborné vzdělání. Jak se za dva roky ukázalo, zájem o studium i práci ve zdravotnictví mladí lidé mají, a my jsme rádi, že to můžeme být právě my, kdo jim teoretické i praktické vzdělání v tomto prestižním oboru může nabídnout,“ řekl Ing. Vladimír Janus, ředitel AGEL Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické. 

Trvalý nedostatek nelékařského zdravotnického personálu se před časem rozhodla řešit skupina AGEL vlastními silami. Na podzim 2017 společnost AGEL otevřela vlastní střední zdravotnickou školu v Ostravě-Koblově a kvůli zájmu ze strany studentů o rok později otevřela pobočku v Českém Těšíně. V září 2019 zahájilo studium na středních školách v Ostravě a Českém Těšíně, i nově zřízené vyšší odborné škole, celkem 350 studentů, přičemž na středních školách je to v oborech zdravotnický asistent, laboratorní asistent a zdravotnické lyceum. „Otevření vyšší odborné školy zdravotnické je splněním dalšího cíle, kterým chceme do českého zdravotnictví přivést plnohodnotné a kvalitní zdravotníky. Zároveň jde o přidanou hodnotu pro naše vlastní studenty, kteří mohou po dokončení střední školy plynule pokračovat v prostředí jim známém,“ doplňuje Ing. Vladimír Janus. 

AGEL Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická sídlící v Ostravě-Koblově je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům potřebným pro moderní výuku. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna nabídnout všem svým studentům pracovní uplatnění v průběhu i po ukončení studia. Výhodou studia na zdejších školách je navíc také stipendijní program skupiny AGEL, do kterého se mohou studenti zapojit. „Studenti mohou absolvovat praxi v některém zdravotnickém zařízení skupiny AGEL, které si student sám zvolí. Mimo to škola nabízí rozsáhlý stipendijní program, který studentům nabízí až 4 800 korun měsíčně při závazku na 3 roky. Čerpání stipendia je zcela dobrovolné,“ uvádí ředitel Janus s tím, že již nyní mnoho studentů nastupujících do 2. a 3. ročníku střední školy se ve Vítkovické nemocnici angažuje i ve svém volném čase a pracuje zde v rámci dobrovolnické činnosti s dětmi i seniory.