ZAJÍMAVOSTI

Memorandum otevřelo cestu pro vznik nové školy AGEL pro zdravotní sestry

2. 10. 2019

Cílem společnosti AGEL je poskytovat kvalitní zdravotní péči, a to bez vzdělaného personálu není možné. Výchova dalších generací zdravotníků je proto jednou z priorit AGELu.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Olomoucký kraj

V Přerově vznikne Vyšší odborná škola AGEL zaměřená na výuku budoucích zdravotních sester. Cestu k tomu otevřel podpis memoranda mezi zástupci společnosti AGEL, hejtmanstvím Olomouckého kraje, přerovským magistrátem a olomouckým arcibiskupstvím. Škola najde zázemí v objektu bývalé střední zdravotnické školy, kde skončila výuka v roce 2017. „Podpora ze strany kraje, města i olomouckého arcibiskupství nás velmi těší. Naším společným cílem je poskytovat kvalitní zdravotní péči. A to bez vzdělaného personálu není možné. Výchova dalších generací zdravotníků je proto jednou z priorit naší společnosti,“ uvedl předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Aleš Herman, Ph.D., s tím, že v Přerově chce společnost AGEL studentům nabídnout vzdělávání na vyšší odborné škole zdravotnické v oboru diplomovaná všeobecná sestra. 

Společnost AGEL se školami již má bohaté zkušenosti, na podzim 2017 otevřela střední zdravotnickou školu v Ostravě a o rok později v Českém Těšíně. „Myslím si, že další rozšiřování tohoto vzdělávání je nanejvýš žádoucí, zdravotního personálu v naší republice je velmi málo. Nejoptimálnější cestou, jak si do budoucna zabezpečit chod našich zařízení, je vychovávat uchazeče ve svých školách a v průběhu studia je již vzít do procesu ošetřovatelství,“ uvedl Herman. Skupina AGEL spravuje většinu nemocnic v Olomouckém kraji – Nemocnici Prostějov, Nemocnici Přerov, Nemocnici Šternberk a Jesenickou nemocnici. „Studentům, kteří po ukončení studia nastoupí v našich nemocnicích, nabídne společnost stipendium. Bude to na jejich dobrovolnosti, zda to budou chtít využít. Je to motivace, nikoliv závazek,“ doplnil předseda představenstva Herman. Olomoucké hejtmanství investuje desítky miliónů korun například do lepšího vybavení zdravotnické záchranné služby nebo oprav nemocničních oddělení.

„Naše podpora nové školy v Přerově je dalším důkazem, že to s rozvojem kvalitního zdravotnictví v regionu myslíme opravdu vážně,“ zdůraznil hejtman kraje Ladislav Okleštěk. Vyšší odborná škola bude sídlit v budově bývalé „zdravky“ v Přerově. Škola nabídne nejen vzdělání, ale také možnost následného uplatnění absolventů přímo v přerovské nemocnici nebo v některém z dalších zařízení, která tento poskytovatel zdravotní péče v regionu provozuje. Do projektu se zapojilo i Město Přerov. To je vlastníkem objektu bývalé zdravotnické školy. „Nás mrzelo, že byla v Přerově zrušena pobočka Střední zdravotnické školy Hranice, která sídlila na náměstí Přerovského povstání. Teď bude budova opět sloužit budoucím zdravotníkům – a my jsme rádi, že naše jednání vedla k tomuto výsledku,“ sdělil primátor Přerova Ing. Petr Měřínský. 

Pomocnou ruku při zajištění chodu školy nabídlo také olomoucké arcibiskupství. „Z naší strany nabízíme pomoc při duchovní formaci a etické výchově,“ dodal arcibiskup Jan Graubner. „Naším zájmem je zahájit provoz školy v co nejkratším možném termínu. Přesný termín se bude odvíjet od průběhu rekonstrukce budovy, jejímž vlastníkem je Město Přerov. Studenti budou mít možnost absolvovat odbornou praktickou výuku jak v Nemocnici Přerov, tak i v dalších zařízeních skupiny AGEL,“ řekl Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel středních zdravotnických škol v Ostravě a Českém Těšíně.