Významné události

Nemocnica Košice-Šaca najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku

27. 11. 2019

Už piatykrát Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil slovenské nemocnice na základe hodnôt 16 ukazovateľov v šiestich hlavných oblastiach.

Text a foto: Mgr. Martina Pavliková

Nemocnica Košice-Šaca zaznamenala obrovský úspech. Košické zdravotnícke zariadenie sa podľa hodnotenia INEKO stalo Nemocnicou roka 2019 v kategórii všeobecných nemocníc. Po predchádzajúcich štyroch druhých miestach tento rok, na základe výborných výsledkov u všetkých šiestich hodnotených kritérií, nemocnica spomedzi troch desiatok konkurentov vyhrala. „Ocenenie Nemocnica roka 2019 si nesmierne vážime. Tohtoročné prvé miesto je pre nás určitým spôsobom zadosťučinením, že snahu našich zdravotníkov poskytovať vysoko odbornú a čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť vnímajú samotní pacienti a klienti vysoko pozitívne. Že sa v našej nemocnici cítia komfortne, že vnímajú, že je o nich postarané odborne, kvalitne, ale zároveň s úctou k človeku. Že pacient je u nás na prvom mieste. Tohtoročné prvé miesto je pre nás záväzkom a obrovskou výzvou do ďalšieho obdobia. Získať prvenstvo je fajn, ale udržať si ho znamená ešte tvrdšiu prácu našich zdravotníkov na sebe samých a na poskytovaných službách,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ján Slávik, MBA. 

Už piatykrát Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil slovenské nemocnice. INEKO porovnávalo nemocnice v dvoch kategóriách – štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice – na základe hodnôt 16 ukazovateľov v šiestich hlavných oblastiach: kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť, náročnosť diagnóz pacientov, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť. Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Druhé miesto získala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Pomyselnú bronzovú medailu si odniesla Univerzitná nemocnica Martin. V kategórii všeobecných nemocníc za Nemocnicou Košice-Šaca skončila na druhom mieste Ľubovnianska nemocnica a na treťom mieste Nemocnica Poprad. ,,Som veľmi rád, že najväčšia zo siete našich nemocníc AGEL SK v silnej konkurencii vyhrala súboj o priazeň a dôveru pacienta. Je to obrovským ocenením pre všetkých zamestnancov nemocnice, skvelou spätnou väzbou, že ich práca má vysoký odborný kredit, že vynikajúco a spoľahlivo zvládajú náročné diagnózy, a predovšetkým, že z nemocnice v Šaci odchádzajú pacienti s rovnakou dôverou, s akou sa na ňu obrátili.

Je to aj príklad pre ostatné naše nemocnice ako dobre hospodáriť pri zachovaní vysokého štandardu kvality poskytovanej starostlivosti,“ ocenil úspech nemocnice predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH. Nemocnicu v Košiciach-Šaci otvorili v roku 1970, pôvodne 15 oddelení malo 461 lôžok a zaujímavosťou nemocnice bola potrubná pošta. Oddelenie popálenín bolo v tom čase jediné v Česko-Slovensku a neskôr v nemocnici pribudlo aj oddelenie nukleárnej medicíny. Od roku 2016 je členom skupiny AGEL. Nemocnica dnes poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť so zhruba 150 000 obyvateľmi. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Nemocnica je otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí túto možnosť vo veľkej miere využívajú.