Významné události

Multidisciplinarita byla hlavním tématem XII. ročníku Sympozia AGEL

4. 1. 2019

Na vědecko-výzkumný kongres do Olomouce přijelo přes 500 zdravotnických pracovníků z Česka i Slovenska.

Text: Bc. Lucie Drahošová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Daniel Merhout

Více než 500 odborníků z řad lékařů a zdravotních sester, pracovníků dalších zdravotnických profesí, ale i studentů medicíny a zdravotních škol z celé České i Slovenské republiky se sjelo v říjnu do hotelu NH Collection Olomouc Congress na 12. ročník vědecko-výzkumného Sympozia AGEL. Letošní Sympozium s názvem „Multidisciplinarita v diagnostice, prevenci a terapii“ se konalo pod záštitou předsedy dozorčí rady AGELu Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D. „Medicína a věda jsou nedílnou součástí úspěšné léčby pacientů. Vědecký kongres AGELu je platformou pro prezentaci vědecké publikační činnosti našich lékařů. Letošní téma kongresu podtrhuje aktuální přístup lékaře k jeho pacientům. Multidisciplinarita je právě proto tou správnou výzvou pro prezentaci odbornosti účastníků kongresu ve smyslu nových medicínských trendů. Věřím, že jednotlivé prezentace potvrdily vysokou odbornou úroveň našich lékařů,“ shrnuje Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., předseda dozorčí rady společnosti AGEL. Sympozium slavnostně zahájil předseda představenstva AGEL MUDr. Milan Leckéši, který vyslovil dvě přání a jedno poděkování. 

„Prvním přáním je, abyste tady načerpali co nejvíce odborných znalostí, které poté budete moci uplatnit u svých pacientů, protože právě multidisciplinarita je dnes důležitá. Všichni víme, že se medicína vyvíjí do specializací a superspecializací, a někdy se zapomíná, že onemocnění jednoho orgánu může mít příčinu v jiném orgánovém systému nebo v jiné části lidského těla. Druhým přáním je, abyste se dobře pobavili na společenském večeru, protože po hektickém dni to bude potřeba,“ řekl předseda představenstva s tím, že poděkování patří všem, kteří se zasloužili o pořádání sympozia – organizátorům, vědecké radě nebo lékařské radě. Předseda vědecké rady AGELu prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., uvedl, že začátky Sympozia AGEL byly skromné. „Postupně se stalo jedním z nejvýznamnějších kongresů, což ukazuje vysokou úroveň vaší práce a úroveň společnosti AGEL,“ sdělil. Podle předsedy organizačního výboru Sympozia MUDr. Jiřího Ševčíka, který se podílel na tvorbě programu, multidisciplinarita představuje provázanost jednotlivých orgánů. „A tak by to mělo být i v medicínských týmech. Je důležité, abyste kolem sebe měli lidi, na které se můžete spolehnout,“ doplnil MUDr. Ševčík. 

V rámci dvoudenní akce si účastníci mohli vyslechnout téměř pět desítek přednášek z úst lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Na Sympoziu zazněly přednášky například na témata multidisciplinární spolupráce v kontextu péče o pacienta s chronickým, život ohrožujícím onemocněním, téma multidisciplinární spolupráce v řešení komplikací po bariatrických či metabolických operacích, ale třeba i téma neplodnosti po „čtyřicítce“ nebo dětských pacientů s nevyléčitelnou nemocí. Během konference aktivně přednášel například specialista na bariatrii MUDr. Pavol Holéczy, CSc., špičkový chirurg MUDr.Miloslav Mazur, Ph.D., MBA, specialista na gastroenterologii MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D., MBA, slovenský specialista na popáleniny a rekonstrukční chirurgii MUDr. Peter Lengyel, PhD., nebo třeba špičkový lékař gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Petr Konečný. 

„Pro letošní ročník Sympozia jsem zvolil téma významu multidisciplinárního přístupu v hodnocení aneuryzmat břišní aorty, kdy jsem se v rámci své prezentace zabýval vlivem takovéhoto přístupu na výsledky chirurgické léčby. Věřím, že poznatky nasbírané při léčbě desítek pacientů v naší nemocnici využijí další kolegové při léčbě pacientů s podobnými obtížemi, stejně jako jsem si i já z letošního sympozia odnesl řadu poznatků a námětů, které jistě ve své praxi zúročím,“ shrnuje jeden z přednášejících, MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA, primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. 

Na Sympoziu byla během slavnostního večera vyhlášena soutěž o nejlepší e-poster zdravotníků v kategorii lékař, nelékař a Hlas publika. V kategorii lékařské se letošní vítězkou stala MUDr. Květa Mahútová z Laboratoří AGEL, v nelékařské kategorii zvítězila Mgr. Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice Prostějov. V kategorii Hlas publika získala vítězství PharmDr. Kataríně Tóthová z Nemocnice Komárno. Sympozium mělo podle manažerky kvality a ošetřovatelské péče ve skupině AGEL Ing. Kristiny Krausové, MBA, která měla na starosti sesterskou sekci, kde si přítomní mohli vyslechnout 19 prezentací, dobrou úroveň. „Témata byla velmi zajímavá. Během prezentací jsme se podívali do světa „Robotické operace“ a získali odpověď na otázky, co přináší budoucnost, jaké jsou výhody této operativy pro pacienta a jaké jsou pro operatéra. Rovněž se hodně diskutovalo na témata, která v dnešním zdravotnictví jsou velmi aktuální, a to v přednáškách „Používání omezovacích prostředků na JIP“ a „Použití sebeobranných principů“. 

Všechny prezentace byly na velmi vysoké odborné úrovni,“ sdělila Krausová. Také předseda organizačního výboru Sympozia MUDr. Jiří Ševčík považuje 12. ročník Sympozia za zdařilý. „Sympozium bylo po odborné i společenské stránce vydařenou akcí. Vysoká odborná úroveň prezentací i posterů a velký zájem z řad zdravotníků svědčí o úspěšnosti kongresu. Tématická různorodost s důrazem na mezioborovou a týmovou spolupráci umožnila prezentaci velmi zajímavých medicínských programů, které jsou ve skupině AGEL realizovány,“ dodal MUDr. Ševčík. Závěrem prvního dne si mohli účastníci Sympozia oddychnout na společenském večeru. Nejprve jim ve večerním programu zazpívala Jitka Zelenková a pak si mohli naši zdravotníci zatančit či poslechnout hity diskžokeje.