NADACE AGEL pomáhala

Vo Valči sa uskutočnil II. Ročník športových hier pre deti s handicapom

19. 8. 2019

Športovej akcie sa zúčastnilo viac ako 80 detí, rodičov, vychovávateľov a opatrovateľov z celého Slovenska.

Text: redakcia / Foto: Ing. Ivana Janzová

Vo Valčianskej doline sa uskutočnil druhý ročník športových hier zameraných na hendikepované deti. Celú akciu, ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 detí, rodičov, vychovávateľov a opatrovateľov z celého Slovenska, zorganizovala NADÁCIA AGEL za podpory spoločnosti AGEL SK a spoločnosti MEDI TRADE. „Cieľom športového dňa bolo ponúknuť príležitosť zábavne stráviť čas a nadviazať nové vzťahy a kamarátstva. V tomto ročníku boli pre účastníkov pripravené jazdy na handbiku, streľba na terč, prekážková dráha, floorball, minifutbal, člnkovanie,“ uviedla správkyňa NADÁCIE AGEL Ing. Ivana Janzová s tým, že súčasťou sprievodného programu byly ukážky canisterapie, vozenie na koníkoch, nácvik prvej pomoci, sokoliarska show a tvorivé dielničky. 

NADÁCIA AGEL dlhodobo podporuje všetky aktivity vedúce k zdravému životnému štýlu a pomáha predovšetkým zdravotne znevýhodneným deťom. K jej základným aktivitám patrí adresná intervencia, humanitná pomoc a zameranie sa na pohybové aktivity pre deti. „Považujeme za dôležité podchytiť malých športovcov už v útlom veku a položiť tak základy pre ich rozvoj a nadviazanie nových vzťahov. Sme radi, že túto možnosť dostávajú i deti z detských domovov, a to rôzneho veku,“ uviedla Janzová. Podľa nej sú športové aktivity základom pre budovanie pohybových zručností, rozvíjajú vytrvalosť a zodpovedný prístup. „Podujatie je u detí obľúbené, počas súťaží a vo voľnom čase nadväzujú priateľstvá, v mnohých chvíľach sa ukáže húževnatosť a chuť zdolávať prekážky. Dôležitejšia ako výhra je však samotná účasť detí, pretože práve príprava a odhodlanie hovoria o cieľavedomosti a súťaživosti,“ dodala Ivana Janzová.