NADACE AGEL pomáhala

NADÁCIA AGEL pomohla deťom s hendikepom

29. 4. 2019

V Snowlandu Valčianska dolina sa uskutočnil druhý ročník zimného športového kempu pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Text: redakcia / Foto: Ing. Ivana Janzová

V malebnom prostredí zimného strediska vo Valčianskej doline sa po druhýkrát pod záštitou NADÁCIE AGEL konal Zimný kemp určený pre deti so zdravotným znevýhodnením. Cieľom organizovania takéhoto druhu pobytu bolo u detí vzbudiť záujem o šport a motivovať ich, aby sa i naďalej za pomoci svojich rodičov venovali lyžovaniu alebo inej športovej aktivite, ktorá ich urobí šťastnými. „Spoločne strávené chvíle stmeľujú nielen rodinu, ale i dodávajú sebadôveru deťom s telesným a duševným postihnutím a majú pozitívny vplyv na ich psychiku,“ uviedla správkyňa NADÁCIE AGEL Ing. Ivana Janzová. 

Sedem rodín s deťmi trpiacimi autizmom, downovým syndrómom a detskou mozgovou obrnou dostalo možnosť za pomoci inštruktorov lyžovať a zotrieť tak pomyselné bariéry medzi nimi a zdravými rovesníkmi. Nakoľko im lyžovanie išlo výborne, mali možnosť vyskúšať si slalomové preteky na vopred vyznačenej trase a úspešne zdolať cieľ. „Sme veľmi radi, že sme mohli deťom a ich rodinám umožniť vybočiť so stereotypu bežných dní a boli pri tom, keď sa naučili niečo nové. Tieto krásne zážitky im nikto nevezme. NADÁCIA AGEL mala možnosť okrem samotného organizovania stráviť čas s týmito úžasnými ľuďmi a vžiť sa do ich každodenných starostí a radostí. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!“ dodala Ing. Ivana Janzová.