NADACE AGEL pomáhala

Zaměstnanci AGELu opět pomohli v předvánočním čase sbírkou ošacení

26. 2. 2019

Zájem o vánoční sbírku ze strany zaměstnanců AGELu i široké veřejnosti byl tradičně veliký.

Text: redakce / Foto: NADACE AGEL

Stovky lidí bez domova nebo v životní krizi zahřívá nové oblečení z vánoční sbírky NADACE AGEL. Sbírku textilu, bot, ložního prádla, hraček a drogerie pořádala nadace již třetím rokem ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL a následně vybrané předměty předávala potřebným. „Zájem o vánoční sbírku ze strany zaměstnanců AGELu i široké veřejnosti byl tradičně veliký. Moc si vážíme všech, kteří přispěli na dobrou věc a udělali tak vlastně svět potřebným lidem zase o něco hezčím. Je to jasný důkaz toho, že solidarita mezi lidmi zdaleka nevymizela. Upřímně děkuji každému, kdo se do akce zapojil a přispěl do vánoční sbírky dle svých možností,“ uvedla výkonná ředitelka NADACE AGEL Bc. Veronika Dostálová s tím, že tuto akci nadace zopakuje i v roce 2019. V síti nemocnic skupiny AGEL se podařilo vybrat desítky pytlů s těmito „poklady“. Více než 3 tuny materiálu putovalo k charitativním organizacím a do azylových domů po celé České republice. K obdarovaným zařízením patřily například Azylový dům pro muže po výkonu trestu Nová šance v Ostravě-Koblově, charitativní obchůdek ADRA Ostrava, Azylový dům Sv. Terezie v Karlíně, charita Valašské Meziříčí – Noclehárna, a nízkoprahové denní centrum Slezská diakonie v Českém Těšíně.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE
Díky Vaší ochotě pomoci druhým se sesbíralo ošacení a další potřebné věci. Poděkování patří všem, kteří se do vánoční sbírky zapojili a pomohli tak osobám v nepříznivé situaci. V rámci vánoční sbírky bylo díky zaměstnancům našich společností v České republice i na Slovensku vysbíráno více než 4,5 tuny ošacení, bot, ložního prádla, hraček a drogerie. Mohli jsme tak podpořit 18 dobročinných organizací v různých regionech Česka i Slovenska. Vděčni jsme též za finanční příspěvky, díky kterým jsme mohli zakoupit dárky pro děti z Dětského domova Černá voda a poukázky do DM drogerie maminkám z azylových domů v Kojetíně a Praze. S neuvěřitelným nadšením jste se také zapojili do nákupů dárků pro děti na základě jejich dopisů pro Ježíška, čímž jste jim zpříjemnili vánoční svátky. Dárky pro děti z azylového domu pro matky s dětmi Kojetín a pro děti z azylového domu pro ženy a matky s dětmi Gloria v Praze zakoupili zaměstnanci pražské pobočky AGEL a Pankráci 30 a 58 a zaměstnanci AGEL Servis. Dárky pro speciální Mateřskou školu Klíček v Karviné zakoupili zaměstnanci Laboratoře AGEL, Vítkovické nemocnice, AGEL Servis a AGEL, a to jak zaměstnanci v Prostějově, tak v Ostravě. Díky další finanční sbírce se nám podařilo pomoci naší dlouholeté zaměstnankyni společnosti Středomoravská nemocniční paní Jarmile Oháňkové v její nelehké životní situaci. Její kolegové jí darovali 85 900 korun, které jí, doufáme, alespoň trochu ulehčí cestu k novému domovu.
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Předsedkyně dozorčí rady NADACE AGEL

SBÍRKY OŠACENÍ SE ZÚČASTNILY TYTO SPOLEČNOSTI:
• AGEL Prostějov
• AGEL Praha
• AGEL Servis
• Dialýza Šumperk
• Dopravní zdravotnictví – Nymburk, Česká Třebová, Ostrava, Olomouc, Praha, Plzeň
• Hornická poliklinika
• Jesenická nemocnice
• Nemocnice Český Těšín
• Nemocnice Nový Jičín
• Nemocnice Podlesí
• Nemocnice Valašské Meziříčí
• Podhorská nemocnice
• Středomoravská nemocniční – Prostějov, Přerov, Šternberk
• Vítkovická nemocnice