NADACE AGEL pomáhala

Zbierka šatstva oslovila ľudí naprieč celým Slovenskom

14. 3. 2018

NADÁCIA AGEL sa dostala do širšieho povedomia verejnosti, dnes sa o nej hovorí v súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou.

Text a foto: Mgr. Alžbeta Sivá

Zamestnanci skupiny AGEL prejavili dobrú vôľu a aktívne sa zapojili do zbierky šatstva, aby napomohli ľuďom v ťažkých životných situáciách. Zimné bundy, odevy pre deti aj dospelých, obuv, hračky, uteráky či posteľná bielizeň, to všetko poputovalo do siedmych charitatívnych organizácií v štyroch krajoch. Nemocnica Levice, nováčik v skupine AGEL, prekvapila veľkým odhodlaním pripojiť sa k druhému ročníku dobročinnej aktivity. Prevažne odevy pre deti aj dospelých, obuv, hračky a športové potreby putovali priamo z nemocničných skladových priestorov do miestneho útulku pre bezdomovcov. V útulku prebývajú nielen bezdomovci, ale väčšinu tvoria ženy so školopovinnými deťmi. Tie sa v núdzi ocitli z rôznych dôvodov. V zmesi problémov, ktoré si nesú na pleciach, prevládajú ekonomicko-sociálne. Veľký podiel na tom, že balansujú na pokraji chudoby možno pripísať i medziľudským vzťahom. 

,,Nevýslovná vďaka patrí zamestnancom nemocnice za ich ochotu a spoločenskú angažovanosť. Sme naozaj veľmi potešení, ak sa nájdu ľudia s veľkým srdcom. Obzvlášť nás teší podaná pomocná ruka matkám s deťmi. Budeme radi, ak spolupráca s nadáciou pretrvá, alebo ju ešte rozšírime,“ reagovala Csilla Szaboová, sociálna pracovníčka z útulku pre bezdomovcov. Osamelé matky v útulku podporili i bánovskí zdravotníci. Ich 60 kilogramov šatstva sa jednoducho pridružilo. Inými slovami povedané, z levickej nemocnice si Mgr. Csilla Szaboová a Adriana Duchoňavá odviezli dovedna 300 kilogramov humanitárnej pomoci z dvoch zdravotníckych zariadení. Nemocnica Handlová nasmerovala svoje úsilie do Útulku DORKA, prevádzkovaného neziskovou organizáciou Jazmín. Vyzbierané veci boli odovzdané i do programu Odevnej a nábytkovej banky, o ktorú sa stará vedenie sociálneho oddelenia na mestskom úrade. ,,Sme radi, že nám nemocnica mohla pomôcť a zbierka bude užitočne použitá pre skupiny ľudí, ktorí sa často nie vlastnou vinou, ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii,“ ozrejmila Mgr. Jana Polakovičová, odborný garant komunitného centra. 

,,Ďakujeme zamestnancom Nemocnice Handlová za veci poskytnuté občanom využívajúcim sociálne služby útulku aj mesta. Zbierka tak pomôže aspoň čiastočne skvalitniť ich životné podmienky,“ povedala pri prevzatí riaditeľka Útulku DORKA Mgr. Jazmín Mrazová. Vo zvolenskej nemocnici sa spoločnými silami zhromaždilo viac ako 180 kilogramov šatstva, obuvi, posteľnej bielizne a hračiek. Veci z nadačnej zbierky dostali sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva ako aj obyvatelia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia. ,,Tých ľudí, ktorým teplé a čisté oblečenie pomôže bude veľa. Určite by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať NADÁCII AGEL a Nemocnici Zvolen, že takúto zbierku zorganizovali a rozhodli sa ju venovať nášmu komunitnému centru,“ nechala sa počuť Želmíra Jonášová zo zvolenského komunitného centra. Centrum pomáha najmä sociálne slabým rodinám v regióne. Obzvlášť výrazne sa angažuje v oblasti sociálnej práce s deťmi. V duchu dobrého skutku sa spojila i Nemocnica Zlaté Moravce. Pre ľudí bez domova zozbierali viac ako 250 kilogramov oblečenia, obuvi a posteľnej bielizne.

Výsledok ich mimoriadneho snaženia skočil v rukách zamestnancov nitrianskeho azylového domu pre bezdomovcov. Veci zo zlatomoraveckej nemocnice sa v chladných zimných dňoch rozdávajú ľuďom bez domova. AGEL SK podaroval takmer päťdesiat kilogramov užitočných vecí Krízovému centru Brána do života v Bratislave. V Betleheme Matky Terezy našlo svoje miesto ďalších 40 kilogramov humanitárnej pomoci z AGEL Clinic. Levočská nemocnica spolu s krompašskou združili svoje zámery a zhodli sa na podpore Domova dôchodcov a sociálnych služieb Humanitár. Bezmála 160 kilogramov teplého oblečenia, zahreje pod Tatrami, desiatky seniorov odkázaných na odbornú starostlivosť. Mnohí z nich nemajú rodiny, trápia ich existenčné problémy a nalomené zdravie im zväčša sťažuje každodenný život. „Veľmi ma teší, že v dnešných časoch sa vždy nájdu ľudia, ktorí chcú pomáhať. Naša práca má veľký význam, pretože v regiónoch žije mnoho ľudí, ktorí čakajú na to, že si ich niekto všimne, pomôže. Všetky naše nadačné aktivity v spolupráci s nemocnicami budú pokračovať i v budúcom roku, chystáme sa zaviesť nový projekt na podporu talentovaných detí zo sociálne znevýhodnených rodín,“ uzavrela správkyňa NADÁCIE AGEL Ing. Ivana Janzová. Niekoľko týždňov zbierali zamestnanci skupiny AGEL čisté a nepoškodené šaty pre deti aj dospelých, obuv, hračky, školské potreby a vybavenie domácnosti. Výsledkom empatie a súdržnosti sú stovky kilogramov šatstva, ktoré poslúžia ľuďom v núdzi.