NADACE AGEL pomáhala

NADACE AGEL opět pomáhala

22. 2. 2017

Senioři jsou v bezpečí díky speciálním náramkům od NADACE AGEL.

Text: Bc. Lucie Drahošová

Senioři z Charitního domu v Hnojníku se nyní cítí bezpečněji a klidněji díky novým signalizačním náramkům od NADACE AGEL. Pomocí moderních elektronických bezdrátových náramků si mohou lidé kdykoliv přivolat pomoc, a to jednoduchým stiskem tlačítka na náramku nebo i přívěsku. Pětadvacet speciálních náramků by mělo zajistit především včasnou pomoc v případě zdravotních obtíží nebo jiné nouzi, a to nejen uvnitř charitního domu, ale i v celém jeho areálu včetně zahrady. Na nákup bezdrátových náramků přispěla Charitnímu domu v Hnojníku NADACE AGEL částkou 50 tisíc korun. „Nejen klienti, ale především zaměstnanci jsou s novým zařízením velmi spokojeni. Senioři se mohou volně vzdalovat od svého lůžka a přitom stále mají jistotu, že kamkoliv půjdou, mohou si přivolat pomoc sestry. Zaměstnanci pak díky kapesní jednotce vždy přesně vědí, který klient potřebuje pomoc, čímž se maximálně šetří čas,“ říká Lucie Richterová, projektová manažerka Charity Český Těšín s tím, že nový bezdrátový mobilní systém nahradí v Charitním domě původní signalizační systém, který mohli pacienti využívat pouze při pobytu na lůžku. 

Nově zakoupené náramky fungují jednoduše na bázi bezdrátového spojení, kdy klient má u sebe náramek a zdravotnický pracovník signalizační jednotku. Součástí systému je pak navíc i rozvaděč, který umožňuje fungování celého systému na větší ploše. Díky tomu si mohou klienti přivolat pomoc nejen ze všech místností v domě, ale také ze zahrady domova. Navíc pokud někomu z klientů nevyhovuje podoba náramku, může tlačítko spojit se šňůrkou a zavěsit si jej na krk. Charitní dům v Hnojníku zajišťuje nepřetržitou péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, do níž se dostali kvůli ztrátě soběstačnosti, zdravotnímu postižení či neschopnosti zabezpečovat své životní potřeby. Posláním domova je umožnit klientům prožít stáří tak, aby s ohledem na svůj zdravotní stav a s respektem ke své osobnosti a soukromí mohli nadále žít důstojným životem, zachovali si vazby s místní komunitou a unikli sociálnímu vyloučení.