NADACE AGEL pomáhala

Nadácia AGEL zorganizovala prvý ročník charitatívneho golfového turnaja

5. 12. 2016

Výťažok z charitatívneho podujatia bude použitý pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Mgr. Marcel Mikita

Nová Nadácia AGEL na Slovensku zorganizovala prvý ročník charitatívneho golfového turnaja v Malej Ide pri Košiciach. Výťažok z charitatívneho podujatia bude použitý pre tých, ktorí to najviac potrebujú. NADACE AGEL, ktorá pôsobí v Českej republike päť rokov, je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva. Golfový turnaj Nadácie AGEL spája charitu, golf a príjemne strávený čas pod šírim nebom. Štartovnú listinu turnaja na deväťjamkovom ihrisku zaplnilo 35 hráčov, ktorí prišli podporiť novú nadáciu, aby mohla začať pomáhať osobám i združeniam, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. AGEL SK na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych regiónoch republiky. „Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pri ktorej sú realizované synergické efekty v oblasti riadenia a ekonomiky celej skupiny. Ich výsledkom je efektivita a stály rozvoj poskytovanej zdravotnej starostlivosti, z čoho profitujú predovšetkým naši pacienti. Veľmi ma teší, že cestou novo založenej Nadácie AGEL môže naša spoločnosť poskytnúť pomoc ľuďom na riešenie ich zložitej situácie,“ uviedol podpredseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK MUDr. Milan Leckéši. NADACE AGEL funguje už päť rokov. Prispieva hlavne na nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok, zaistenie asistenčnej služby, pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach, rozvoj zdravotnej starostlivosti, či diagnostických a liečebných metód alebo tiež na vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií. Nadácia za dobu svojej existencie prevzala 654 žiadostí, podporila konkrétne 379 žiadateľov čiastkou 10 634 366 českých korún.