NADACE AGEL pomáhala

NADACE AGEL opět pomohla

31. 5. 2016

CENTRUM HÁJEK pomáhá za přispění NADACE AGEL s prvními krůčky hendikepovaných dětí.

Text a foto: Bc. Viktorie Sládková

Dětem s diagnózou dětské mozkové obrny, s vývojovými poruchami, s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, hyperkinézou i po úrazech pomáhají v CENTRU HÁJEK, které se nachází v obci Šťáhlavy poblíž Plzně. Díky příspěvku prostějovské NADACE AGEL ve výši 50 tisíc korun mohou nyní dětští klienti centra trénovat své první krůčky na speciálním chodícím páse. Speciální chodící pás je součástí metody TheraSuit. „Tato metoda využívá dvou základních prvků – stabilizačního obleku, který je doplněn o tzv. rehabilitační cvičební klec,“ vysvětluje ředitelka CENTRA HÁJEK Lenka Šiková, která je zároveň maminkou hendikepovaného chlapečka Samuela. Ten byl také důvodem, proč se rozhodli společně s manželem centrum založit. „Po dlouhém neúspěšném hledání vhodného zařízení pro svého syna jsme se rozhodli vybudovat centrum, které bude poskytovat sociálně-rehabilitační služby a bude pomáhat nejen našemu synovi Samíkovi, ale zároveň pomůže i ostatním obdobně nemocným dětem,“ prozradila paní Šiková. 

Díky chodícímu pásu, který mohlo centrum zakoupit díky podpoře NADACE AGEL, nyní mohou hendikepované děti nacvičovat své první krůčky. Nejprve si pomocí speciálního obleku musí osvojit správné vzpřímené držení těla. „Až v této fázi začínáme s nácvikem pohybových dovedností a využíváme při ní právě i speciálního chodícího pásu. Jsem ráda, že se NADACE AGEL zapojila a pomohla nám s pořízením této pomůcky. V konečné fázi se právě v našem zařízení plní sny dětí i rodičů, protože právě díky pravidelnému opakování těchto procedur je možné „donutit“ mozek k tomu, aby jiná jeho centra převzala funkce poškozeného centra pohybu a dítě tak mohlo udělat své první krůčky,“ říká paní Lenka Šiková. 

CENTRUM HÁJEK zároveň poskytuje i další sociální služby v podobě denního stacionáře, sociální rehabilitace, odlehčovacích služeb a aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a všestranně tak pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi. Právě díky možnosti využití těchto služeb se mohou rodiče vrátit do práce, seberealizovat se a ušetřit trochu času sami pro sebe, neboť každodenní péče o takto nemocné děti je náročná po všech stránkách. „Je málo zařízení v České republice, kde se snoubí profesionalita, zkušenosti a láska k tomu, co děláte. Centrum Hájek a rodina Šikova jsou důkazem toho, že je to možné. Na každém kroku v tomto zařízení dýchá skutečná snaha pomáhat a vnášet naději do života rodin,“ říká manažerka NADACE AGEL Bc. Viktorie Sládková.