NADACE AGEL pomáhala

V soutěži „Dobrý skutek“ zvítězilo trio fyzioterapeutek z Nemocnice Nový Jičín

5. 4. 2016

I díky aktivitě těchto zaměstnankyň funguje na Novojičínsku mobilní hospic, který nabízí pomoc nevyléčitelně nemocným lidem.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Archiv hospice Strom života

NADACE AGEL v minulém roce vůbec poprvé vyhlásila zaměstnaneckou soutěž „Dobrý skutek“, a to s cílem ocenit pracovníky, kteří nezištně a nad rámec svých povinností pomáhají. Celkem byla za rok 2015 nominována desítka dobrých skutků z Česka i Slovenska a vítězkami se nakonec staly tři fyzioterapeutky z Nemocnice Nový Jičín, s jejichž přispěním vznikl a funguje na Novojičínsku mobilní hospic pro nevyléčitelně nemocné. Do soutěže nominoval trio zdravotnic tajně primář rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. René Venos, na jehož oddělení tyto fyzioterapeutky pracují.

„S přispěním těchto fyzioterapeutek vznikl a funguje v našem regionu mobilní hospic Strom života, který nabízí pomoc nevyléčitelně nemocným lidem, ale i rodinám, které se rozhodnou pečovat o své těžce nemocné blízké doma. Jedna ze zmíněných kolegyň je i spoluzakladatelkou tohoto hospice a mě osobně fascinuje jejich aktivní zapojení se do činností spojených s péčí o umírající pacienty – ve snaze alespoň částečně pomoci tam, kde už ostatní takzvaně zlomili hůl,“ říká primář MUDr. René Venos, který trojici vítězek do soutěže nominoval.

 Jmenovitě se jedná o Vendulu Beníčkovou, DiS., která působí v Nemocnici Nový Jičín jako ergoterapeutka, Zdeňku Špurkovou, DiS., která pracuje na pozici fyzioterapeutky, a Mgr. Romanu Baďurovou, která je rovněž fyzioterapeutkou. „Kolegyně o nominaci nevěděly, nezajímaly se o žádnou publicitu nebo soutěže, prostě chtěly pomáhat a daly tomu všechno. V době pracovního volna a za symbolické až žádné ohodnocení. I proto jsem je nominoval, protože jejich snaha pomáhat zdaleka nekončí společně s koncem pracovní doby a neodvíjí se od výše odměny,“ dodává MUDr. René Venos. Mobilní hospic Strom života, ve kterém se fyzioterapeutky angažují, poskytuje v Moravskoslezském a Zlínském kraji zdarma služby pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Konkrétně jde o domácí hospicovou péči, poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující.

Služba je určena lidem bez omezení věku, především však osobám, které jsou nevyléčitelně nemocné nebo umírají, a také lidem, kteří o nevyléčitelně nemocného člověka doma pečují či zvažují péči o něj. Je zde pro každého, kdo je v podobné životní situaci unaven nebo si neví rady, potřebuje pomoc či povzbuzení. V neposlední řadě je zde pak i pro všechny, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka. Platby a provoz hospice je přitom hrazen výhradně z grantů a darů, neboť domácí specializovaná paliativní péče zatím není v Česku hrazena z veřejného zdravotního pojištění.