NADACE AGEL pomáhala

Zaměstnanci sbírali oblečení pro Afriku

2. 6. 2015

Vybrané šatstvo a obuv již slouží dětem v africkém Togu.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová

Desítky zaměstnanců Očního centra AGEL, Vítkovické nemocnice, Nemocnice Prostějov a společnosti AGEL se v březnu zapojily do sbírky ošacení a bot pro chudé a postižené africké děti z Toga. Sbírková akce se konala pod záštitou asociace Daddy and child – Togo. Dobrovolníci nosili věci, které již nepotřebují, ale v Africe ještě mohou dobře posloužit, na sběrné místo v Očním centru AGEL v Ostravě a do NADACE AGEL v Prostějově. Obrovský zájem o sbírku projevili především zaměstnanci Nemocnice Prostějov, kteří se mohli zapojit prostřednictvím NADACE AGEL, která se rovněž stala sběrným místem. „Každý den přicházeli lidé s dalšími věcmi pro africké děti, a tak byl pomalu problém naložit všechny pytle do auta,“ uvedla s úsměvem výkonná ředitelka NADACE AGEL Mgr. Denisa Rísová. „Podařilo se nám vybrat desítky kilogramů oblečení a obuvi,“ prozradila jednatelka Očního centra AGEL Ing. Katarína Bučková a pokračovala: „Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Již brzy budeme moci mít dobrý pocit, že vybraný textil opravdu pomáhá.“ Všechny věci byly poté pečlivě zabaleny k přepravě a kontejner do Afriky byl vypraven na přelomu měsíců března a dubna.