NADACE AGEL pomáhala

Lidé pomáhali na golfovém turnaji NADACE AGEL

29. 7. 2014

Od sponzorů, kteří se akce zúčastnili, se podařilo vybrat prostředky, které poputují na další charitativní projekty NADACE AGEL.

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Více než padesát hráčů golfu se utkalo v červnu na charitativním turnaji NADACE AGEL v Golf Clubu Mstětice v Praze. První ročník tohoto benefičního turnaje si kladl za cíl propojit příjemně strávený čas s dobročinností, což se i povedlo. „Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří se rozhodli společně s námi pomáhat potřebným a dnešního

turnaje se účastní,“ přivítal hned v úvodu všechny hráče předseda dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., CSc. Od sponzorů, kteří se akce zúčastnili, se podařilo vybrat prostředky, které poputují na další charitativní projekty a žádosti potřebných, které do nadace neustále přicházejí.

„Nikdo by si nepamatoval Milosrdného Samaritána, pokud by měl pouze dobročinné úmysly. On měl i peníze, říkávala již Margaret Thatcher. A tím se řídíme i v naší nadaci,“ uvedla ředitelka NADACE AGEL Mgr. Denisa Rísová, proč se rozhodla turnaj uspořádat. „Vybrané prostředky budou využity na financování žádostí, kterých nám chodí stále více. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli na dobrou věc. Každého člověka, který se spolupodílel na šíření myšlenky filantropie, si nesmírně vážíme,“ doplnila Mgr. Denisa Rísová. Pro hráče charitativního turnaje bylo připraveno mnoho krásných cen. Celkový vítěz obdržel kromě jiných dárků putovní pohár. „Musím velmi pochválit organizátory prvního ročníku turnaje NADACE AGEL, který byl velmi vydařený. Velmi jsem si jej užil, poznal jsem mnoho nových přátel a již nyní se těším na další ročník,“ uvedl celkový vítěz Karel Nováček. Po slavnostním vyhlášení výsledků nadešel další důležitý okamžik dne, kterým bylo předání symbolického šeku na 200 tisíc korun od společnosti B.Braun. Kromě právnických osob darovalo své vklady ve prospěch NADACE AGEL i řada soukromých osob.

Golfový turnaj se uskutečnil v Golf Clubu Mstětice, jehož osmnáctijamkové hřiště je svým charakterem inspirováno klasickými skotskými linksy. Hřiště je situováno do mírně zvlněného terénu a modelované greeny jsou z velké části chráněny dobře umístěnými pískovými překážkami i vodními plochami.