NADACE AGEL pomáhala

NADACE AGEL podpořila mladého vědce ve výzkumu léčby AIDS

21. 10. 2013

Martin Bortlík se již od počátku svého studia věnuje výzkumu v oblasti imunologie, virologie a molekulární biologie, na který navázal rovněž na stáži v USA.

Text: Mgr. Radka Baková / Foto: archiv Martina Bortlíka

Tříměsíční letní výzkumnou stáž na Mayo Clinic v Minnesotě v USA mohl díky NADACI AGEL absolvovat čtyřiadvacetiletý student medicíny Martin Bortlík z Břeclavi. Martin se již od počátku svého studia věnuje výzkumu v oblasti imunologie, virologie a molekulární biologie, na který navázal rovněž na stáži v USA. Nadace na Martinův výzkumný pobyt přispěla částkou ve výši 20 tisíc korun.

Aby se mladý vědec dostal na tříměsíční výzkumnou stáž, kterou absolvoval od června do září letošního roku, musel absolvovat čtyřkolové výběrové řízení pořádané samotnou Mayo Clinic ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Mayo Clinic se dlouhodobě řadí k nejlepším zdravotnickým zařízením nejen ve Spojených státech, ale i v celosvětovém měřítku. „Léčí se zde lidé ze všech pěti kontinentů, bez ohledu na svůj původ, barvu pleti, náboženské vyznání či sociální nebo ekonomické postavení ve společnosti. Mottem Mayo Clinic je „Pacient vždy až na prvním místě“. Podobně vnímám i aktivity Nadace AGEL, která podporuje projekty, které směřují k zvýšení úrovně péče o zdraví, a to jak v oblasti výzkumu, tak v klinické praxi. Tímto bych chtěl poděkovat celému vedení Nadace AGEL, které mne podpořilo. Jmenovitě a také panu doktoru Dudrovi ze Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL za jeho iniciativu a neutuchající zájem o mou práci,“ uvedl Martin Bortlík, který se na své stáži zabýval výzkumem nového terapeutického přístupu léčby AIDS a současně se podílel na vývoji vakcíny zaměřené proti infekci HIV. „Na Mayo Clinic mi bylo ctí pracovat pod vedením světově uznávaného odborníka na problematiku HIV/AIDS pana profesora Andrewa Badleyho. Laboratoř, ve které jsem měl příležitost celé léto působit, se soustřeďuje zejména na slibný, prof. Badleyem patentovaný, biologický efekt, při kterém dochází k takzvanému „vypnutí genu“. Důsledkem je snížení patologického působení viru na imunitní systém nemocného a současně podpoření obranných mechanismů, které jsou tělu vlastní,“ doplnil Martin Bortlík, jehož úkolem bylo testování a asistence při vývoji nové protilátky, která má velký potenciál stát se novým terapeutickým přístupem při léčbě infekce virem HIV. Za dobu Martinova působení na Mayo Clinic se podařilo specifikovat buněčný klon, jenž bude použit v rámci další fáze testování jeho biologické účinnosti.

„Protože jsou pro výzkum takového rozsahu tři měsíce poměrně krátká doba, tak další pokusy pokračují již v mé nepřítomnosti. Má účast na projektu však nekončí a nyní se ho budu účastnit alespoň po stránce teoretické s tím, že se v budoucnu na Mayo snad ještě vrátím,“ uvedl Martin s tím, že stáž pro něj byla obrovskou zkušeností a přínosem nejen po profesní, ale rovněž osobní stránce. „Stáž mi dala prostor rozvíjet se a současně snad i trochu přispět na místě, kde vzniká medicína zítřka. Výsledky mé a dalších členů týmu budou v dohledné době publikovány v jednom z prestižních odborných magazínů,“ doplnil mladý vědec.

„Kolega Bortlík se účastnil na velmi kvalitním vědeckém projektu a bylo nám potěšením jej v jeho bádání podpořit. Neměli bychom zapomínat na podporu mladých vědců. Tato podpora je vkládaná do budoucnosti nejen mladého nadějného lékaře a vědce, ale také do budoucnosti naší společnosti, která věnuje velkou pozornost a nemalé prostředky vědě a výzkumu,“ vysvětlil ředitel Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH.

MARTIN BORTLÍK

je studentem 5. ročníku všeobecného lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a současně studentem téhož ročníku oboru Vojenské všeobecné lékařství Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Mezi Martinovy vědecké úspěchy patří pět vítězství ve fakultních kolech Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), dvě druhá místa v celostátních kolech s mezinárodní účastí téže soutěže a dále pak druhé místo v sekci imunologie v jubilejním 20. ročníku Mezinárodního Studentského Kongresu (bio)medicínských věd ISCOMS, konaném letos v Groningenu, v Holandsku. Martin je také dvojnásobným nositelem ocenění rektora Univerzity obrany Studentská hlava 2011 a 2013 za nejlepší výsledky studentské tvůrčí činnosti v daném akademickém roce a laureátem Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky za rok 2013. Martin zatím absolvoval dvě letní zahraniční výzkumné stáže na Chang Gung University v Taipei na Tchaj-wanu v roce 2011 a na Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesotě, USA v roce 2013. V současné době studuje pátý ročník medicíny na univerzitě v Rennes v Bretani.