NADACE AGEL pomáhala

Handicapovaná Evička mohla díky NADACI AGEL podstoupit speciální léčbu

21. 5. 2013

Rodina nebyla schopna léčbu, kterou nehradí zdrav otní pojišťovny, zaplatit z vlastních prostředků, a proto zažádala o příspěvek NADACI AGEL.

Text: Bc. Radka Baková / Foto: NADACE AGEL

Dvanáctiletá Eva Francová z Prahy trpí mozkovou obrnou spojenou s výraznou hyperaktivitou, atypickou formou autismu a opožděným vývojem. Pro zlepšení zdravotního stavu podstoupilo děvče již řadu operací, které rodiče Evy hradili z rodinného rozpočtu. Když se rodina dozvěděla o revoluční metodě Klim Therapy, kterou začala v nedávné době aplikovat dětská léčebna Sanatorií Klimkovice, svitla v ní naděje na další zlepšení Eviččina stavu. Rodina však již nebyla schopna léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovny, zaplatit z vlastních prostředků, a proto zažádala o příspěvek NADACI AGEL, která rodině, po schválení správní radou nadace, poskytla 20 tisíc korun.

Celkové náklady na čtyřtýdenní terapii Klim Therapy dosahují částky 90 tisíc korun. „My jsme měli štěstí, že Evička mohla v Sanatoriu Klimkovice zůstat na klasickém rehabilitačním programu hrazeném zdravotní pojišťovnou a speciální terapii jsme využili jako doplňkový program. Náklady na Evinu léčbu tedy činily 47 tisíc korun, což bylo ale i tak nad možnosti naší rodiny. Proto NADACI AGEL za finanční příspěvek velmi děkujeme,“ svěřili se  rodiče dívky, Květuše a Martin Francovi, kteří netouží po ničem jiném než Evičce ulevit od bolestí. V roce 2007 absolvovali cestu do zahraničí, kde dívka podstoupila prodloužení svalu na 15 místech těla. Podobný zákrok pak Eva podstoupila opět v roce 2011, kdy zahraniční operatér přicestoval do Česka. I tyto zákroky hradila rodina sama nebo s pomocí sponzorů.

„Když jsme se dozvěděli, že v Klimkovicích aplikují unikátní program pohybové terapie, který je u nás stále málo známý, ale v zahraniční pro své výborné výsledky již běžný, rozhodli jsme se udělat vše pro to, aby dcera mohla na program nastoupit,“ vzpomíná Květuše Francová na dobu, kdy se o terapii dozvěděla. Výjimečnost programu Klim Therapy spočívá ve vzájemném propojení intenzivní nadstandardní individuální léčebné tělesné výchovy, účinků speciálního stabilizačního oblečku a klimkovického přírodního léčivého zdroje, kterým je jodobromová solanka. Terapie přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, dále rozvíjí soběstačnost, koordinaci těla v prostoru, obnovuje správné pohybové návyky a posiluje svalstvo. „Po čtyřech týdnech intenzivní terapie jsme si všimli, že se Evička lépe samostatně pohybuje. Pobyt v lázních výrazně přispěl ke zlepšení kvality jejího života,“ doplnila Květuše Francová.

„Pro rodiče nemůže být zřejmě nic horšího a náročnějšího, než se dozvědět o těžké nemoci či zdravotním postižení vlastního dítěte. Obdivuji Francovi, s jakou láskou pečují o svou dceru a přitom zvládají plnit své každodenní povinnosti. Věřím, že příspěvek NADACE AGEL přispěl ke zlepšení Eviččina zdravotního stavu a pevně doufám, že se bude i nadále zlepšovat,“ řekla při návštěvě Evičky a jejich rodičů předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.