NADACE AGEL pomáhala

Díky štědrému příspěvku mohla Dominika rehabilitovat po těžkém úraze

7. 6. 2013

Dominika Madalová ze Slovenska byla jako každé jiné děvče – ráda sportovala, milovala hudbu, měla mnoho kamarádů a zrovna začala navštěvovat střední školu ve Vsetíně, když se jí v jediném okamžiku změnil celý život.

Text a foto: Bc. Radka Baková

V září loňského roku, tehdy ještě patnáctiletou, Dominiku srazilo při cestě od babičky na kole auto. Dívka byla okamžitě transportována do nemocnice, následovala několikahodinová operace, děvče však zůstalo od ramen dolů ochrnuté. Dominika se však nevzdala a po operaci začala tvrdě rehabilitovat, aby se jednou mohla opět postavit. Protože je dívka ze Slovenska z obce Záriečie nedaleko hranic s Českem, léčbu na rehabilitačním oddělení Vítkovické nemocnice jí pojišťovna neproplatí. Díky příspěvku NADACE AGEL ve výši 100 tisíc korun a podpoře Vítkovické nemocnice ve stejné výši zde mohla Dominika ve druhé polovině února nastoupit a zahájit dvouměsíční léčbu pod vedením špičkových odborníků.

Lékaři a fyzioterapeuté rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice usilovali především o zpevnění trupu dívky. „Cílem bylo celkově zlepšit posturální stabilitu osového orgánu a zlepšit dechovou aktivitu. Při rehabilitaci bylo využito konceptu bazálních programů a podprogramů dle Jarmily Čápové, prvky Vojtovy reflexní lokomoce a dechové rehabilitace,“ popisuje cíle rehabilitačního programu Dominiky primářka oddělení MUDr. Jana Vlčková s tím, že Dominika cvičí například také v bazénu. Na oslabené svalové skupiny byla použita elektrogymnastika. Dívka rovněž cvičila na speciálním přístroji, motomedu, na kterém procvičovala dolní končetiny. „Dominika rovněž absolvovala individuální hodiny léčebné tělesné výchovy, při kterých se podařilo zlepšit držení pánve. Ve spolupráci s ergoterapeuty pak nacvičovala denní aktivity,“ zmiňuje primářka hlavní rehabilitační metody, které byly využity. Výborné výsledky rehabilitace byly patrné již po několika týdnech léčby. „Dokážu již sama zvednout ruce, pracuji na notebooku i s mobilním telefonem,“ uvedla Dominika zhruba po šesti týdnech rehabilitace. A to není jediné zlepšení, kterého dívka dosáhla. „Zlepšila se rovněž Dominičina práce s dechem, aktivita svalů trupu a břicha, čímž se zdokonalila i stabilita v sedu. Další pokrok je patrný ve zlepšené opoře o horní končetiny, které nyní Dominika lépe ovládá. Tím, že došlo ke zkvalitnění pohybu zejména loketních kloubů, se zlepšilo zacílení horních končetin, došlo k uvolnění prstů, a tím je mírně zlepšena funkce celé ruky. Tyto úspěchy jsou sice dílčí a mohou působit nevýznamně. Avšak dokazují, že Dominika na sobě tvrdě pracovala,“ vysvětluje princip primářka Vlčková a dodává, že rehabilitace je po takto těžkém úraze vždy „během na dlouho trať“ trvajícím několik let. Sama Dominika pevně věří, že jednou bude moci opět sama chodit, a proto nezameškává ani učivo do školy. Úkoly a písemky pravidelně odevzdává vyučujícím přes internet a v kontaktu je také se svými spolužáky, kteří ji v nemocnici byli několikrát navštívit, a to dokonce také na Velikonoce, aby nepřišla ani o tradiční „výprask“ karabáčem. „Dominičin úraz bereme jako životní zkoušku, ke které je důležité postavit se čelem a nevzdávat se,“ dodala Dominičina maminka Zuzana Madalová, která je své dceři neustále při ruce také v nemocnici. Velkých pokroků, které dívka od začátku rehabilitace udělala, si všimla také předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA: „Je vidět, že Dominika udělala společně s fyzioterapeuty velký kus práce. Věřím, že pokud bude rehabilitovat stejně intenzivně i nadále, její sen vstát z postele se jí splní,“ uvedla Iveta Ostruszková, která byla Dominiku společně s členkou dozorčí rady nadace Romanou Horákovou koncem března v nemocnici navštívit. Krom symbolického šeku předaly zástupkyně nadace dívce a její mamince také obrovský koš plný ovoce.

Aby mohla rehabilitace Dominiky i nadále úspěšně pokračovat, konalo se několik veřejných sbírek a lidé posílali příspěvky také přímo mamince Dominiky. Na léčbu přispěl 20 tisíci korunami také ředitel gymnázia, kde Dominika studuje, Karel Kostka. Příspěvek ve výši 150 tisíc korun poskytl NADACI AGEL na zajištění další Dominičiny léčby ve Vítkovické nemocnici i basketbalista Jan Veselý.