Vítkovická nemocnice

Vítkovická nemocnice otevřela sportovní ambulanci

20. 7. 2015

Ambulance je určená pro všechny, kteří sportují, nebo chtějí se sportem začít.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Novou sportovní ambulanci otevřela Vítkovická nemocnice. Ambulance je určená sportovcům, a to nejen vrcholovým a výkonnostním, ale i rekreačně sportujícím dospělým, mládeži a dětem. V nové ambulanci trenérům, sportovcům i rodičům sportujících dětí také vysvětlí jak optimalizovat sportovní výkon, předcházet poškození zdraví či úrazům. „V ambulanci se zaměříme zejména na pravidelné sportovní prohlídky. Jejich náplní je posouzení zdravotního stavu u sportovce, a to specificky k druhu prováděného sportu s úkolem zjištění základních hodnot výkonnosti a zjištěním rizik možného poškození zdraví,“ říká lékařka sportovní ambulance MUDr. Miroslava Kodajová s tím, že úspěšně absolvovaná základní prohlídka potvrzuje u sportovců možnost pravidelně trénovat a závodit buď v plném rozsahu, nebo s určitým omezením.

„Prohlídka je velkým přínosem zejména u dětí, u nichž jsou například pochyby o zdravotní způsobilosti ke zvolené sportovní činnosti,“ doplnila lékařka. Každá prohlídka se skládá z pečlivého zjištění anamnézy (předchorobí), zjištění antropometrických údajů jako je výška, hmotnost, orientačně stupeň vývoje, dále pak klinického vyšetření včetně vyšetření pohybového aparátu, natočení klidového elektrokardiogramu a zátěžového dynamického testu na bicyklovém ergometru. U vrcholových sportovců – hlavně u vytrvalostních disciplín – je možno provést spiroergometrii. Z ní se dá určit maximální spotřeba kyslíku jako základní ukazatel vytrvalostních schopností jedince nebo tzv. anaerobní práh k nastavení optimálních rozmezí tepové frekvence pro jednotlivé typy tréninků. Ambulance je určená pro všechny, kteří sportují, nebo chtějí se sportem začít a neví jak. Týká se i pacientů s obezitou, plicními nemocemi nebo onemocněním srdce, u kterých lze takto naplánovat jejich pohybové aktivity.

To vše nabízí nová sportovní ambulance, která bude úzce spolupracovat s rehabilitačním oddělením nemocnice. „Vyšetření je možno provést i k posudku sportovní způsobilosti či jen na požádání, například k doplnění tréninkového programu nebo v případě různých potíží. Další cílovou skupinou mohou být mladí lidé před nástupem na vysoké školy tělovýchovného zaměření, kteří potřebují k přihlášce potvrzení o zdravotní schopnosti absolvovat tyto školy,“ vysvětluje MUDr. Kodajová. Nedílnou součástí vyšetření je odhalení rizik, která by mohla vést k náhlému úmrtí při sportovní činnosti. Je známé, že sportující děti jsou touto událostí postiženy až 4krát častěji, než děti nesportující. Vyšetření je schopno vyhledat rizikovou populaci a zabránit tak fatálním následkům neadekvátního zatížení sportem. „Vyšetření v ambulanci mohou podstoupit i pacienti, kteří mají občasnou srdeční arytmii, která se projevuje pouze v zátěži a doposud nebyla nikdy zaznamenána,“ uvedla lékařka s tím, že do ambulance může přijít kdokoli, kdo si chce preventivně udělat zátěžový test, aby zjistil, jakou má kondici, a aby se poradil, jak ji zlepšit.

„Zájemci se v ambulanci také dozví, jak začít sportovat, jak kontrolovat svůj trénink, který sport je pro ně nejvhodnější, jak upravit svou hmotnost, vylepšit svou fyzickou kondici, nebo jakou zátěž zvolit k dosažení svého cíle,“ dodala. Sportovní ambulance se ve Vítkovické nemocnici nachází v přízemí budovy H4. Ambulance bude otevřená ve středu a čtvrtek od 8:30 do 13:30. Na vyšetření není třeba speciální příprava, je nutné s sebou přinést sportovní obuv, šortky či trenýrky. Délka vyšetření je 20 až 30 minut. K vyšetření do ambulance je třeba se předem objednat telefonicky na čísle 595 633 600. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak některé pojišťovny v rámci svých bonusových preventivních programů poskytuji na sportovní prohlídky příspěvek, lze tedy požadovat zpětné proplacení. 

Pohyb hraje nezastupitelnou úlohu v životě člověka pro jeho vývoj tělesný i duševní, zachování dobrého zdravotního stavu, výkonnosti. Aby však pohybová aktivita měla na jedince pozitivní vliv, musí být provozována přiměřeně jeho zdravotnímu stavu a jeho fyziologickým možnostem. Riziko poškození organismu nevhodně prováděnou zátěží se zvyšuje zejména u dětí a mládeže a pak u starších již nemocných jedinců. Ani u doposud zdravých jedinců nelze zdravotní riziko při pohybové aktivitě zcela vyloučit, ale díky specializované lékařské péči lze odhalit skrytá oslabení a možná rizika poškození zdraví. Sportovní činnosti mají rozdílnou náročnost podle svého charakteru a intenzity. Zbytečné či neadekvátní přetěžování může působit ze zdravotního hlediska velmi nepříznivě a při dlouhém trvání může zdraví i poškodit, a to s trvalými následky. Každý, kdo se chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu tréninku nebo jiné namáhavější pohybové aktivitě, by proto měl velmi dobře znát svůj zdravotní stav.