Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice

Lymfedém – diagnóza na celý život

19. 3. 2013

Ve Vítkovické nemocnici otevřeli nové lymfocentrum pomáhající pacientům s mízními otoky – lymfedémem.

Text: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Na počátku vzniku nového lymfologického centra stál obrovský úspěch při léčbě šedesátiletého pacienta, který se v roce 2005 obrátil na vítkovickou chirurgickou ambulanci. Muž, který již od dětství trpěl otoky dolních končetin, měl obrovský lymfedémem. Otok mu působil takové potíže, že se o něj musela starat jeho osmdesátiletá maminka. „Muž přišel do chirurgické ambulance kvůli defektu na patě, který mu způsobily malé boty. Poranění bylo však natolik rozsáhlé, že musel být hospitalizován,“ vzpomíná primářka rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jana Vlčková, Ph.D. a doplňuje: „S kolegyněmi jsme tehdy čerstvě složily zkoušku z lymfologie a z manuální lymfodrenáže, a tak nás kolegové z chirurgie požádali, abychom poskytli pacientovi lymfologickou péči a pomohly mu zbavit se monstrózních otoků na stehnech.“  Pacientova terapie zahrnovala manuální lymfodrenáže, po kterých byly končetiny zabandážovány krátkotažnými obinadly. Kvůli obrovským obvodům končetin, ale lékařka nemohla naordinovat přístrojové lymfodrenáže. Během dvou měsíců se podařilo lékařům zmenšit obvody dolních končetin o zhruba o deset centimetrů a ve spolupráci s chirurgy se podařilo vyléčit také defekt na patě. „Tento úspěch nás vedl k postupnému budování týmu lymfoterapeutů, a tím i rozšíření péče o pacienty s lyfedémem,“ vysvětluje primářka Vlčková.

Příčiny lymfedému

„Lymfa (míza) je bezbarvá tekutina, která obsahuje zplodiny látkové výměny buněk, bílkoviny, tuky vodu a další látky. Tuto tekutinu odvádění lymfatické cévy, které procházejí lymfatickými uzlinami a nacházejí se téměř ve všech tělesných orgánech. Pokud tyto cévy nemají dostatečnou transportní kapacitu nebo dojde-li k jejich přerušení, vzniká lymfatický otok,“ popisuje primářka Jana Vlčková. Lymfedém může být buď primární, nebo sekundární. Zmíněný pacient trpěl lymfedémem primárním, vrozeným, a protože jej neléčil, došlo u něj k obrovskému nárůstu. Sekundární lymfedém vzniká důsledkem radikálních operací, zejména rakoviny prsu, kdy musí být odstraněny i lymfatické uzliny.

Stádia onemocnění

Většina lymfedémů prochází několika stádii. První, tzv. latentní stádium, je hůře rozpoznatelné, protože otoky jsou zatím skryty. „Při druhém – přechodném – reverzibilním stádiu se objevuje otok jen občas, například po námaze a poté opět zmizí. Třetí stádium přechází ve chronický stav, jedná se o tzv. sloní ruku/nohu. Tomuto stavu se včasnou léčbou snažíme předcházet,“ sdělila Jana Vlčková.

Jak probíhá terapie?

Pacienti jsou do vítkovického lymfologického centra odesíláni většinou na žádost cévního, kožního či praktického lékaře nebo mamologa. Po pečlivém vyšetření lymfologem je u každého stanoven individuální postup léčby. Po důkladném pohovoru, kdy je pacientům vysvětlen léčebný postup, jsou nasazeny manuální lymfodrenáže, přístrojová drenáž a na závěr také kompresivní bandáž obinadly nebo individuálně zhotovenými návleky. Bandáže ale pacienti nenosí celý den, a proto je pro zachování plynulého odtoku lymfy do uzlin možné použít také lymfotejp. To je nová moderní speciální metoda lepení pásek, která pomáhá zmenšovat otoky a bolest, ale také přispívá k hojení jizev. „Terapeutky také naučí klienty, jak si sami mohou uvolňovat regionální mízní uzliny a provádět si bandážování. Fyzioterapeuté pak každému pacientovi vysvětli, jak provádět speciální sestavy cviků. Pro domácí péči pacienty můžeme vybavit lymfoterapeutickými přístroji a na míru vyrobenými kompresivními návleky. Tyto pomůcky však musí nejdříve schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny,“ upozorňuje primářka rehabilitačního oddělení. Lymfedém je celoživotní onemocnění, které vyžaduje i po ústupu otoků neustálou pozornost a dodržování správného režimu, aby se potíže nevrátily. Jednou z hlavních podmínek pro úspěšnou léčbu je například také redukce nadbytečných kilogramů.

Centrum ve Vítkovické nemocnici

Ve Vítkovické nemocnici se o pacienty s lymfedémem stará desetičlenný tým složený z vyškolených lymfoterapeutek, fyzioterapeutek a lékařů specialistů. Pacientům jsou k dispozici speciální moderní přístroje – čtyři lymfovény a dva penuvény, což jsou přístroje na sekvenční tlakovou drenáž, a také speciální kompresivní přístroj vhodný také pro pacienty po cévních operacích, tzv. extremitér. Pro vyšetření v centru potřebují pacienti doporučení praktického či jiného odborného lékaře. Lymfocentrum se nachází v budově D Vítkovické nemocnice a pacienti se do něj mohou objednat na telefonním čísle 595 633 370.