Transfúzní služba

Transfuzní služba odstartovala přípravy přelomového projektu

24. 6. 2020

Dárci krve se v Šumperku mohou těšit na nejmodernější odběrové středisko s bohatým zázemím.

Text: Mgr. Radka Miloševská

Přelomový. Tak se bez přehánění může označit projekt Transfuzní služby v Šumperku, jenž si vyžádá investici šplhající k 50 miliónům korun. Během následujících pěti let se šumperská transfuzní stanice přestěhuje do nových moderních prostor, které poskytnou nejmodernější zázemí jak dárcům, tak zdravotnickému personálu. „Dárci se nemusejí bát cestování, nové prostory najdou v docházkové vzdálenosti současné transfuzní stanice, v Nemocniční ulici hned vedle Dialýzy Šumperk, zhruba 400 metrů od současného střediska,“ odhaluje předseda představenstva Transfuzní služby Ing. Václav Kokeš. 

Současné prostory na ulici B. Němcové jsou již v mnoha parametrech na hranici možností a do budoucna vylučují další rozvoj transfuzní stanice. „Naše dárcovská základna je velmi ukázněná, a zatímco jinde dobrovolníků ubývá, my s radostí zaznamenáváme rostoucí trend. I proto jsme se přiklonili ke stěhování do vlastního objektu,“ vysvětluje Ing. Kokeš s tím, že prvním krokem byl pečlivý výběr nové budovy. 

„Vybírali jsme tak, aby změna adresy byla pro naše dárce co nejmenší komplikací. Na podzim bude odstartována první etapa stavebních prací, které budou plynule pokračovat až do roku 2025, kdy nám vyprší nájemní smlouva v současných prostorách. Tedy i stěhování proběhne v několika vlnách. Pro dárce se zatím nic nemění, o změnách se dozví v dostatečném časovém předstihu,“ doplňuje Ing. Kokeš, který věří, že modernizace bude pro dárce krve a plazmy poděkováním za jejich obětavou pomoc druhým.