Nemocnice AGEL Podhorská

Podhorská nemocnice v Bruntále dostala nový kabát

12. 11. 2019

Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní prostředí odpovídající současným trendům a požadavkům.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Podhorská nemocnice v Bruntále dostala nový kabát. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která trvala 8 měsíců, přičemž další 4 měsíce si vyžádaly přípravné práce, nyní některé prostory nemocnice nabízejí větší pohodlí pro pacienty i personál. Celková investice dosáhla 17 miliónů korun, které hradilo město Bruntál, protože budova nemocnice je v jeho vlastnictví. „Cílem rekonstrukce bylo vytvořit moderní prostředí odpovídající současným trendům a požadavkům na kvalitní péči pro pacienty nemocnice. Městu jako vlastníku budovy není lhostejný stav objektu, byť město samo o sobě není poskytovatelem zdravotní péče,“ konstatuje místostarostka města Bruntál Ing. Hana Šutovská. 

Komplexní revitalizace budovy, ve které se nachází ambulantní i lůžková oddělení nemocnice, byla zahájena už v roce 2015, a to přebudováním venkovních prostor před vstupem do nemocnice. Během nyní dokončené rekonstrukce došlo k výměně zbývajících 272 oken, včetně meziokenních vložek, 10 kompletů vstupních dveří nebo k zavedení nové elektroinstalace a vzduchotechnického zařízení. K „omlazení“ budovy přispěla nová fasáda, odbourání balkonů a schodišť za účelem dosažení bezbariérových přístupů. „Na fasádě převažuje bílá barva, která objekt rozzářila, v kombinaci s moderní šedou a sytě červenou. Ta má navíc dva významy. Jednak odkazuje na krevní řečiště s naznačeným kardiografem u hlavního vstupu a jednak zvýrazňuje všechny vstupy do objektu. Výsledkem je lepší orientace návštěvníků nemocnice,“ sdělil ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Petr Opletal. 

Rekonstrukce se chodu nemocnice prakticky žádným zásadním způsobem nedotkla. „Docházelo pouze k drobným provozním omezením, která byla nezbytná kvůli nutným stavebním úpravám. Největší překážkou bylo dočasné omezení ordinační doby z důvodu výměny oken,“ uvedl správce nemocnice Michal Polášek. Další práce a modernizace budovy nemocnice jsou v plánu i v příštích letech. Namátkou můžeme zmínit modernizaci sociálního zázemí pro pacienty, opravu terasy před částí objektu, kompletní rekonstrukcí projde parkoviště pro veřejnost. Zlepšení komfortu poskytne i připravované zastřešení hlavního vstupu. „Detaily a pořadí oprav budou záviset především na finančních možnostech města. Jak ukazují zkušenosti z poslední doby, neméně důležitá je i volná kapacita stavebních firem. Chceme, aby se z nemocnice stalo moderní a atraktivní centrum zdravotnických služeb pro občany Bruntálu a okolí,“ dodal ředitel nemocnice Petr Opletal.