Nemocnice AGEL Podhorská

Podhorská nemocnice s novým CT přístrojem rozšířila spektrum péče

1. 3. 2019

Nové CT je maximálně moderní a umožňuje lékařům i pacientům špičkovou diagnostiku.

Text: redakce / Foto: shutterstock

Rychlejší i bezpečnější vyšetření zabezpečí lidem z Bruntálska a širokého okolí nový CT přístroj, který pořídila pro své pacienty Podhorská nemocnice. Nové CT významně zrychlí vyšetření pacientů, sníží jejich radiační zátěž a lékařům nabídne nové diagnostické možnosti. Mimo jiné umožní i oblíbenou bezbolestnou virtuální koloskopii či zjišťování kalciového skóre, které vypovídá o stavu tepen. „Nové CT je maximálně moderní a umožňuje lékařům i pacientům špičkovou diagnostiku. Kromě běžných indikací bude navíc nový přístroj umět provádět i takzvanou virtuální koloskopii, se kterou jsme v Bruntále před 12 roky začínali jako jedni z prvních v České republice, a zcela nově bude nové CT schopno zjišťovat i tzv. kalciové skóre, což je významný parametr, který informuje lékaře o stavu koronárních tepen pacienta.

Kalcifikace, které lze v tepnách takto najít, změřit a zhodnotit, souvisí s rozvojem aterosklerózy, která je nejčastější příčinou úmrtí v západních zemích,“ vysvětluje člen představenstva Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D. Jen v České republice zemře ročně na následky onemocnění oběhové soustavy (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) více než 50 tisíc lidí. V celé Evropské unii jsou to pak ročně až 2 milióny lidských životů. Vyšetření kalciového skóre je přitom nebolestivé, krátké a pacientovi nemusí být ani podávána kontrastní látka. Výsledek vyšetření pak podá informaci o pravděpodobnosti srdeční příhody. 

Vyšetření kalciového skóre není rutinní procedurou, kterou by měl projít každý pacient. Ideálním kandidátem pro toto vyšetření je asymptomatický pacient ve věku 55 až 65 let s hraničními hladinami cholesterolu nebo krevního tlaku s historií kouření. O indikaci vyšetření pak rozhoduje kardiolog. „Podhorská nemocnice bude vyšetření kalciového skóre nabízet po instalaci nového CT přístroje na počátku roku 2019. Kardiologie bude vedle gastroenterologie klíčovým oborem, ve kterém se naše interní oddělení v roce 2019 bude profilovat, a to je i důvod, proč jsme pořídili CT přístroj, který kalciové skóre bude umět zjistit,“ doplnil RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.