Nemocnice AGEL Podhorská

Podhorská nemocnice uvedla do provozu nový anesteziologický přístroj

17. 3. 2017

Od roku 2005 Podhorská nemocnice investovala do nákupu nových přístrojů a modernizace více než 120 miliónů korun.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Pro anesteziologicko-resuscitační oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále byl zakoupen nový moderní anesteziologický přístroj. Tento přístroj nahradil starší typ, který sloužil pacientům Podhorské nemocnice řadu let a z důvodu vzrůstajících požadavků na anesteziologickou techniku i opotřebování přístroje, byl nahrazen moderním typem. Investice do nového přístroje dosáhla téměř 900 tisíc korun. Nový přístroj zajistí vyšší spolehlivost a výkon, pokročilý monitoring a lepší řízení pracovního postupu v rámci anesteziologického týmu. „Nový anesteziologický přístroj je špičkově vybaven a je pro nás velkým pomocníkem při podávání kvalitní a bezpečné anestezie pro naše pacienty,“ říká primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále MUDr. Pavel Vetešník, MBA, s tím, že v současné době na jeho oddělení používají další dva podobné přístroje. 

„Ročně je jeden anesteziologický přístroj využit zhruba u 500 až 600 operací pacientů,“ doplnil. Tento přístroj umožňuje anesteziologovi sledovat veškeré důležité parametry, které ovlivňují hloubku a bezpečnost celkové anestézie, a to v průběhu operačního výkonu. Mezi tyto parametry patří například koncentrace inhalačních (vdechovaných)  anestetik, jednotlivé ventilační (dechové)parametry pacienta – dechový objem, minutová ventilace, koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého. Důležitá je i monitorace vitálních (životních) funkcí pacienta, jako například krevní tlak a pulz, saturace krve kyslíkem nebo EKG křivka. „Nový přístroj umožňuje rovněž anesteziologovi výběr z většího množství ventilačních režimů, jednotlivé ventilační režimy řídí dechovou aktivitu pacienta a výměnu dechových plynů v plících pacienta v průběhu operačního výkonu při anestézii. Právě tato možnost volby ventilačního režimu umožňuje anesteziologovi lépe přizpůsobit ventilaci typu operačního výkonu, celkové konstituci pacienta i přidruženým onemocněním pacienta,“ dodal primář Vetešník. 

Skupina AGEL převzala obě současná pracoviště Podhorské nemocnice (Bruntál a Rýmařov) v roce 2005. Od té doby skupina investovala do nákupu nových přístrojů a modernizace Podhorské nemocnice více než 120 miliónů korun. Nemocnice například koupila nový CT přístroj za 10 miliónů korun. V roce 2016 nemocnice vynaložila do přístrojového vybavení, softwaru a stavebních úprav zhruba osm miliónů korun, v letošním roce půjde do investic dalších zhruba osm miliónů korun.